Türk devletinin Güney Kürdistan işgaline hayır

386

AKP-MHP faşist hükümeti Kürt düşmanı politikalarını pervasızca sürdürürken, uğruna bedeller ödenmiş kazanımlara karşıda saldırılarını yaygınlaştırarak genişletmektedir. Bu emellerini Güney Kürdistan’a dönük işgal hareketini aralıksız bir şekilde sürdürerek yapmaktadır. Bir çok noktada kurduğu işgal karakolları ve askeri garnizonlar ile kalıcı hale getirmekte ve yaygınlaştırmaktadır.

Türk devleti Güney Kürdistanı ilhak etme ve kirli politikalarına hayata geçirme emellerini, KDP yönetiminin onayı ve desteğiyle gerçekleştirmektedir. KDP yönetimi birçok stratejik noktadan KDP peşmergelerini çekerek, mevzilerini işgalci Türk askerine bırakmakta ve Türk sömürgecilerin saldırılarında sivil halkın katledilmesine ortam yaratmaktadır. Katliamlara karşı sesiz kalan bu zihniyet T.C.´nin işgalini protesto eden sivil Güney halkına saldırarak ulusal değerlerde daha da uzaklaşmaktadır.

Efrîn’i işgal eden, çökertme planıyla Kuzey Kürdistan’da katliam politikaları ile Kürt halkının mücadelesini tasfiye etmeyi hedefleyen Türk devleti, halkımızın tüm kazanımlarını yok etmek istemektedir. Bu zihniyetin sahibi sömürgeci Türk devletinin Güney Kürdistan’ı işgal ve katliam politikalarına karşı tutum almamak ve karşı durmamak Kürt halkının kazanımlarına ve değerlerine sırt çevirmek, işgale ve katliama ortak olmaktır.

Güney Kürdistan’da Türk devletinin açık bir işgali söz konusuyken, Irak merkezi hükümeti, Güney Kürdistan hükümeti ve uluslararası kurumların sessizliği kabul edilemez bir tutumdur. Bu sessizlik  Türkiye’nin saldırılarına zemin sunmaktadır.

Türk devleti katliam ve saldırı politikalarıyla tüm Kürdistan’da Kürt halk iradesini yok etmek ve statü sahibi olmasını engellemek istemektedir. Tüm bunlar Güney Kürdistan yönetiminin gözleri önünde gerçekleşmesine rağmen, KDP Xakurkê işgalini görmediği gibi Türk devletinin işgaline  destek sunarak işini kolaylaştırmaktadır. Bu tutum sömürgeci Türk devletine cesaret vererek saldırılarını daha da derinleştirmesinin yolunu açmaktadır.

Dünyanın gözü önünde gerçekleşen Güneye dönük işgal girişimine karşı başta Güney Kürdistan halkı, tüm parçalar ve yurtdışındaki halkımız kararlı bir karşı duruşla mücadele ederek Türk devletinin Güney Kürdistan’ı işgal girişimini boşa çıkarmalıdır. Türk devletinin yüz yıllık oyununu boşa çıkarmak için “Güney Kürdistan işgaline hayır” şiarıyla mücadeleyi büyütelim.

Bu vesileyle tüm ilerici insanlığı ve uluslararası kurumları Türk devletinin Güney Kürdistan işgaline karşı sesini yükseltmeye çağırıyoruz.

KCDK-E olarak T.C.’nin Güney Kürdistan işgal ve saldırılarına karşı 29 haziran 2019 cumartesi günü Avrupa, Kanada, Avusturalya ve Japonya’da gerçekleşecek yürüyüşlere, kadın, çocuk, genç, yaşlı tüm Kürdistanlıları ulusal seferberlik ruhu gerçekleşecek yürüyüşlere aktif katılmaya çağırıyoruz. Yine sol sosyalist, devrimci, demokrat, aydın ve dost herkesi 29 haziran cumartesi günü eylem merkezlerine akın etmeye çağırıyoruz.

KCDK-E Eş Başkanlık Divanı
26 Haziran 2019