TÜRK DEVLETİNİN AFRİN İŞGALİNE ve SALDIRILARINA KARŞI TOPYEKÜN DİRENİŞ

390

Soykırımcı Türk devletinin Afrin işgali, Kürt halkını topyekün hedef alarak her alanda saldırılar ve yeni işgal girişimleriyle tüm Kürdistan coğrafyasına yaymayı hedeflemektedir. İşgalci Türk ordusu bu doğrultuda özellikle Güney Kürdistan olmak üzere askeri konumlanmasını artırmaktadır.  Bu tehdit Kürdistan’la sınırlı kalmayıp Ortadoğu coğrafyasını ve halklarını tehdit eder olmuştur.

Afrin’i işgal eden faşist blok ve çeteleri, tam bir soykırım ve jenositti hedefleyerek Kürdistan halkının geleceğini tehdit etmektedir. İşgal saldırılarının temel hedefi  bütün olarak Kürt halkını bir soykırımla jenositte uğratmaktır. Tehlikenin büyüklüğünü dört parçadaki Kürdistanlılar ve dostları görerek, Türk sömürgeciliğinin bu işgal ve jenosidine karşı birlikte ortak mücadeleyi geliştirmelidir. Faşist AKP-MHP ittifakı Kürt soykırımı ile Kürdistan’da direnen, Ortadoğu’nun umudu olan direnişçi güçlere boyun eğdirtmek için tüm çirkin yöntem ve ittifakları devreye koymaktadır.

Ortadoğu ve dünya halklarının yeni yaşam umudu olan demokratik ulus karşısında kapitalist modernitenin tüm güçleri diktatör Erdoğan’ın başını çektiği işgalci ve soykırımcı saldırılara göz yummaktadır. Amaç özgürlük mücadelesinin siyasi kazanımlar elde etmesinin önüne geçmektir. Bu nedenle bu savaş Afrin işgaliyle birlikte, Kürt halkının yaşadığı her yere yayılmıştır. Geçtiğimiz günlerde Stuttgart’ta çadır eylemine saldıran çetenin Erdoğan tarafından onure edilmesi ve verilen mesaj saldırıların Avrupa’da da yayılmak istediğini yeterince ortaya koymaktadır.

Bir bütün olarak Kürtlerin iradesini kırmaya yönelmiş bu saldırıya karşı Afrin  direnişine sahip çıktığımız duruştan daha kararlı ve güçlü bir şekilde ayağa kalkmamız gerekmektedir. Kürt halkının kazanımlarının hedefte olduğu bu saldırı dalgasına karşı kararlı duruş ve direnişle kazanımlarımızı koruyabiliriz.

TEPKİMİZİ VE KARARLI MÜCADELEMİZİ ARA VERMEDEN SÜRDÜRMELİYİZ

Türk devletinin işgaline karşı Avrupa’da ve dünyanın her yerinde yaşayan dört parçadaki Kürdistanlılar, Türkiyeli aydın, demokrat ve devrimciler, Asuriler, Ermeniler, Aleviler, Ezidiler, Hristiyanlar, gerçek Müslümanlar, kadınlar, gençler ve enternasyonalist güçler olmak üzere mücadeleyi yükselterek boşa çıkarabiliriz. Türk devletinin yeni işgalleri, katliamları ve jenosidini durdurabilmenin yolu mücadeleyi aralıksız ve kararlı bir şekilde direnişi yükseltmekten geçiyor.

Avrupa’da, Kanada, Avusturalya ve Afrika’da yaşayan halkımız ve dostlarımız direnişlerini büyüterek bu soykırım girişimini boşa çıkarmalıdır. Halkımızın ağır bedeller ödememesi ve katliamlarla karşı karşıya gelmemesi için Avrupa ve dünya kamuoyunu, muhalif güçler, aydın, demokrat ve enternasyonalist güçlerle birlikte direniş hattını büyütmeliyiz.

Güçlü sahiplenme eylemlerimizle Avrupa devletleri ve uluslararası güçlerin bu soykırımcı yayılmacılığa karşı sessizliğini teşhir ederek, diktatör Erdoğan’ın faşist iktidarına verdikleri desteği çekmelerini sağlamalıyız.

TOPYEKÜN SALDIRIYA KARŞI, TOPYEKÜN DİRENİŞ

Topyekün savaşa karşı, topyekun direniş için sokaklara ve mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz. Avrupa ve dünyanın dört bir yanında yaşayan Kürdistanlıların Afrin işgaline karşı  mücadeleyi seferberlik ruhuyla sahiplenerek yükseltmelidir. Hiçbir güç halkımızın özgürlük yürüyüşünü engelleyemeyecek.

Başta Birleşmiş Milletler ve uluslararası kurumlara ve ilerici insanlığa çağrımız; Türkiye’nin Afrin işgaline karşı sesiz kalmamalarıdır. Tüm insanlığı DAİŞ zihniyetli AKP’nin Afrin işgaline karşı Kürdistan halkıyla dayanışmasını büyütmeye çağırıyoruz.

KCDK-E olarak tüm parçalardaki ve farklı görüşteki onurlu, namuslu Kürdistan halkımızı, Efrin platformu bileşenlerini, demokrat, devrimci, ilerici kurum ve şahsiyetleri diktatör Erdoğan ve işgalci Türk ordusuna karşı dünyanın her yerinde direnişi katılmaya ve 14 nisanda tüm Avrupa ve dünyada gerçekleşecek yürüyüşlere katılmaya çağırıyoruz.