Tek tip elbise dayatması protesto edildi

388

Fransa’nın başkenti Paris’te faşist AKP-Erdoğan diktatörlüğünün cezaevlerinde tek tip elbise dayatmasına karşı bir protesto eylemi yapıldı.

Tek tip elbiseye karşı mücadele inisiyatifi tarafından Notre-Dame kilisesi önünde yapılan eyleme HDK-Fransa, CDK-F, ACTİT, ODAK dergisi Paris, temsilcileri katıldı.

Erdoğan diktatörlüğünün cezaevlerinde tek tip elbise dayatması ve ağır cezaevi şartlarını içeren bildirilerin dağıtıldığı eylemde “Tek tip elbisenin gündeme getirilmesi faşist diktatörün toplumu tektipleştirme saldırıların bir parçasıdır. Geçmişte olduğu gibi, yine devrimcilerin direnişi ile karşılaşacaklar ve amaçlarına ulaşamayacaklar” denildi.

Eylem, Saint-Michel’de Sen nehiri üzerindeki köprüye Türkiye ve Kürdistan cezaevlerindeki ağır şartlara dikkat çeken pankartın asılması ile son buldu.