Strasburg Eylemini Sonuç Alıcı Ruhla Sahiplenelim

559

Strasburg’da CPT ve Avrupa konseyi önünde Kürt Halk önderi Reber Apo’nun özgürlüğü, CPT’nin Reber Apo ile görüşmesi ve bir heyet göndermesi talebiyle başlayan oturma eylemi önümüzdeki hafta bir ayını dolduruyor. 60’ın üzerinde Kürdistanlı, Türkiyeli kurum ve aydının desteklediği eylem yoğun katılım ve ziyaretlerle devam etmektedir. Bir çok kurum ve şahsiyetin ziyaret ederek desteklediği oturma eyleminde birkaç defa CPT ve Avrupa Konseyi üyeleri ile görüşmeler yapılmış ancak istenilen cevaplar alınamamıştır. Bu nedenle KCDK-E ve TJK-E olarak baştan itibaren sonuç alana kadar eylemimizi devam ettirme kararlılığımızı yineliyoruz.

Eyleme olan yoğun ilgi, katılım ve ziyaretler faşist AKP-MHP devletini rahatsız etmiştir. Türk özel savaş medyası bir taraftan provokatif ve saldırgan manipüle haberler yapmakta, diğer taraftan da Türk devleti Avrupa Konseyi üyeleri ve ilgili kurumlar ile yaptıkları görüşmelerde basınç oluşturmaya çalışarak eylemi engelleme girişimi içindedirler.

Bir kez daha yineliyoruz ki başkan Apo’nun özgürlüğü özgürlüğümüz, güvenliği güvenliğimizdir. Strasburg`da ki eylem taleplerimiz gerçekleşene kadar daha yüksek katılım ve kararlılıkla eylemiz devam edecektir.

Eyleme yoğun bir katılım ve ziyaretle sahiplenen halkımıza, Türkiyeli, Kürdistanlı dost kurumlara, aydın, akademisyen ve gazetecilere çağrımız bir ayını dolduracak eylemimize seferberlik ruhu ile katılım güç katmalarıdır. Eylemi daha da büyüterek taleplerimizin CPT ve Avrupa konseyi tarafından kabul edilmesini sağlayalım. Bu nedenle 21 ve 22 Kasımda saat 11.00 başlayacak olan mitinglere en üst boyutta katılım sağlayarak Başkan APO’yu sahiplenelim.

Bugün yurtsever, demokrat, sosyalist, özgürlükçü kadın özgürlükçü, eşitlikçi ve demokrat olmanın ölçüsü Kürt halkının önderi sayın Öcalan’ı sahiplenmekten geçmektedir. Kürdistan, Türkiye ve Ortadoğu’nun başına bela olmuş diktatör Erdoğan’a karşı mücadele etmek demokratik ulus paradigmasının önderi Reber Apo’nun özgürlüğünü sahiplenmek ve mücadele etmektir. Halkımızın, devrimci, demokrat ve aydın herkesin bu eylemin anlamı ve önemini iyi görerek duruşlarını ve katılımlarını buna göre büyütmelidirler.

Strasburg Eylemin daha kararlılıkla sürdürerek sonuç almak için 21-22 Kasım günleri saat 11.00 de başlayan Strasburg’da kitlesel bir miting yapılacaktır. Bu mitinglerin kitlesel katılımı CPT ve Avrupa Konseyini taleplerimizin kabul edilmesini erkenleştirecektir. .

KCDK-E olarak tüm meclislerimize, halkımıza, devrimci, demokrat, aydın ve muhalif herkesi bu iki gün boyu Avrupa’nın her tarafından kitlesel katılmaya ve destek vermeye çağırıyoruz bu konuda en üst düzeyde duyarlı hale gelmeleri ve büyük sahiplenmeleri konusunda çağrı yapıyoruz.

KCDK-E Eş Başkanlık Divanı

19 Kasım 2017 / Belçika