Soykırımı yapanlar tarih önünde yargılanmaktan kurtulamayacaklardır!

434

Ermeni Soykırımı’nın 103. yılında, soykırımı yapanları bir kez daha lanetliyoruz! Soykırımı yapanlar tarih önünde yargılanmaktan kurtulamayacaklardır!

Anadolu’da yaşayan tüm halkların ret ve inkarı üzerine kurulan Türk devletinin tarihi aslında bir soykırımlar tarihidir. Kimi halklar fiziki katliamlarla, kimi halklarda kültürel soykırımlardan geçirilerek ayakta durmaya çalışan soykırımcı bir devlettir T.C.

KCDK-E olarak yüz yıl önce yaşanan ve bir insanlık suçu olarak gördüğümüz Ermeni ve Asuri Süryani soykırımını lanetliyoruz.

Hiç kuşku yok ki hem fiziki, hem de kültürel anlamda soykırıma uğratılan Anadolu ve Mezopotamya’nın kadim halklarından biri olan Ermenilerdir.103 yıl evvel dönemin iktidarı olan İtihak ve Terakkicilerin ulus devlet inşa etme adına Anadolu’da yürürlüğe koydukları farklı kimlik ve inançları yok ederek tekleştirme politikaları, bir çok kimliğin ve inancın tarihin en büyük acılarını yaşanmasına neden olmuştur.

Bu dönemin Anadolu’da yarattığı tahribatı ve oluşturduğu acıları, soykırımcı devlet geleneğiyle yüzleşerek mahkum edilmeden, onarmak ve ortak yaşamı inşa edebilmenin olanağı yoktur. İşte tamda bu yüzden soykırımın 103. yıldönümünde biz bu coğrafyada yaşayan halklar ve inançlar olarak, ortak yaşamı örmenin yolunun, beraberce bu katliamcı ve soykırımcı devletten hesap sormanın mücadelesinden geçtiğini bilmeliyiz.

Bugün aradan yüzyıl geçmesine rağmen, aynı zihniyet tekrar iktidardadır. Tüm katliam ve soykırımlara rağmen kendi kimlik ve inançlarından ödün vermeyen ve bunun için büyük bedeller ödeyen başta Kürtler olmak üzere Ermeniler, Lazlar, Çerkezler, Aleviler, Ezidiler tıpkı Rojava Kurdistan’ında olduğu gibi ortak, eşit ve özgür yaşamı inşa ederek bu katliamcı ve soykırımcı anlayışa en büyük cevabı vermiş olacaktır.

Bu egemenlikçi ve katliamcı zihniyet çok güçlü olduğu için değil, farklılıklarımızı çatıştırarak iktidar erkini sürdürebilmektedir. Acılarımızı ve mücadelemizi ortaklaştırdığımızda dünün ittihat ve Terakkicileri. Bugünün AKP’si yerle bir olacaktır.

KCDK-E olarak Ermeni halkının açısını paylaştığımız gibi ortak mücadele ile bu soykırımcı ve inkarcı Türk devletinin politikalarını boşa çıkartarak yeni özgür ve eşit yaşamı inşa edebileceğimize inanıyoruz.

KCDK-E Eş başkanlık Divanı