Sayın Öcalan’a ve siyasi Tutuklulara Özgürlük İçin Alanlara Çıkıyoruz!

674

10 Aralık günü, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilişinin 69. yıldönümüdür.

Evrensel Bildirgede belirtilen hak ve özgürlüklere dayalı bir dünya, bir düzen hala kurulamamıştır. Irkçılık, cinsiyet ayrımcılığı. Dil, din, mezhep ve inançlar üzerindeki baskı sürmektedir. Ülkesi, toprağı gasp edilen ulusların özgürleşme mücadelesi halen sürmektedir. Yaşanan büyük savaşlardan dolayı küresel çapta krizler sürmekte, insanlık barış ve özgürlük için mücadele etmektedir.

Kürt sorununu demokratik yolla çözmek yerine, katliam ve jenositle bastırma Türk devletinin temel politikası olmaya devam etmektedir. Sürdürülen savaş  ve katliam politikaları  sorunları daha da ağırlaştırmaktadır.

Reber Apo üzerindeki tecridi kaldırıp sorunun çözümünü sağlamak yerine ağır bir baskı ve tecrit sürdürülmektedir. Çözümün ve özgürlüğün biricik teminatı başkan Apo’yu baskı ve tecrit altına alarak çatışma ve çözümsüzlüğü daha da derinleştirmektedir. Uluslararası kurumlar Avrupa Konseyi ve CPT anlaşılmaz bir sessizlik içindedirler. Bu sessizlik ve iki yüzlülük Kürt halkının  ve dostlarının kaygılarını ve öfkesini artırmaktadır.

Kürdistan  Türkiye ve Ortadoğu  halklarının umut ışığı olan önder Apo çelişki ve çatışmanın yerine demokratik ulus paradigmasıyla tüm kimliklerin ve inançların özgür eşit ortak yaşam çözümü ile bölgeye ve dünyaya istikrarlı ve  kalıcı çözümü sunmaktadır. Bu nedenle tekrarlamak gerekiyor ki mücadelemizin temel önceliği başkan Apo’nun sağlığı, güvenliği ve özgürleştirilmesidir.

Kürt halk önderi Reber Apo ve Türkiye Cezaevlerinde insanlık dışı muamelelerle karşı karşıya olan siyasi tutukluların özgürlüğü için mücadele etmek, 10 Aralık insan hakları gününde tüm insan hakları  savunucu kurum ve kişilerin görevi olmaktadır.

KCDK-E olarak İnsan Hakları günü vesilesiyle Almanya, İskandinavya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, Yunanistan, Kıbrıs, Kanada, Japonya, Avusturalya ve İngiltere’de eyalet veya ülke düzeyinde 9 Aralıkta Sayın Öcalan’a ve Tüm politik tutuklulara Özgürlük sloganı ile yapılacak  yürüyüşlere yurtsever halkımızı, barış ve demokrasiyi savunan demokrat, aydın ve muhalif herkesi katılmaya çağırıyoruz.

KCDK-E Eş Başkanlık Divanı

6 Aralık 2017 / Belçika