Sayın Öcalan Sağlığı Güvenliği, Halkların ve İnançların Geleceğidir.

584

Türk Egemenlik sistemi farklı kimlik ve inançlara yaşam alanı tanımadığı gibi, inkar, asimlasyon ve katliamlarla bastırmaya çalışan bir katliamlar tarihidir. T.C. sistemi ve Diktator Erdoğan farklı kimlik ve inançların kendini ifade etmesinden korktukları kadar buna yaşam alanıda tanımamaktadırlar.

Ortadoğu’da kaptalist modernitenin yaratığı ulus devlet modeli ile halkları ve inancları birbirine düşman ederek farklılıkların çatışmaları üzerinden egemenliklerini sürdürdüler. Bu tekçi anlayışın en büyük savunucusu ve temsilcisi Erdoğan yönetimi ve Türk egemenlik sistemi oluşturmaktadır. Kürt halk önderi sayın Öcalan geliştirdiği Demokratik Ulus paradigmasıyla Ortadogu’da tüm farklı kimlik ve inançların özgür ve eşit olarak ortak yaşamasının Rojava’da pratikleşmesi, tüm halkların ve inançların umudu olmuştur. Başta Kadın özgürlüğü olmak üzere farklılıkların eşit özgür yaşamanın garantisi sayın Öcalan tüm tekçi anlayışların hedefi olduğunu bilmekteyiz.

Türk egemenlik sistemi demokratikleşmedikce hep kiriz ve kaos yaşayacaktır. Kürt halk önderi sayın Öcalan’ın deyimi ile Türk devleti ve Erdoğan eğer Kürt sorununu çözemese darbe mekaniği devreye girecektir demişti. İster askeri darbeciler, ister sivil darbeciler herikisi de aynı tekci inkarcı anlayışın temsilcileri olduğunu biliyoruz. Bu tekçi ve ırkçı yapıların Kürt halkına ve Sayın Öcalan’a olan düşmanlıklarınıda bilmekteyiz.

Bizler Avrupa, Kanada, Avusturalya ve Japonyada yaşayan Küdistanlılar ve dostları olarak sayın Öcalan’ın sağlığından ve güvenliğinden endişeliyiz. Bizler ancak heyetlerin kendisiyle yüzyüze göruşmelerinden sonra yapacakları açıklamaları inandırcı buluruz. Bunun dışındaki hiç bir açıklama bizim için inandırıcı degildir.

Sadece Kürt halkının değil Ortadoğu halklarının ve insanlığın önderi sayın Öcalan söz konusu olunca bizlerin özgürlüğü, kimliği, önderliği yani herşeyi olmaktadır.

KCDK-E olarak Reber Apo`nun sağlığı ve güvenliği garantiye alınınca ve özgür oluncaya kadar eylemlerimiz kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Avrupa, Japonya, Avusturalya ve Kanada`daki tüm toplum merkezlerimizi, halkımızı ve dostlarımızı her hafta çarşamba ve cuma günleri sonuç alıncaya kadar eylemlerini yükseltmeye cağırıyoruz.

Yine 20 agustos günü Almanya ve Fransada’ki tüm eyaletlerde, diğer Avrupa ülkelerinde, Kanada, Japonya ve Avusturalya’da ülke duzeyinde merkezi yürüyüş ve mitinglere tüm halkımızı ve dostlarımızı katılmaya davet ediyoruz.

KCDK-E olarak tüm halkımıza ve dostlarımıza çağrımız Başkan Apo`nun sağlığı, güvenligi ve özgürlüğü sağlanana kadar alanları terketmeyerek demokratik direnişlerimizi yükseltmeye çağırıyoruz.

Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi / KCDK-E

Brüksel, 16 Agustos 2016