Savaşa, Katliamlara Karşı Gücünü Göster! 3 Mart’ta Afrin’le Dayanışmaya…

314
Emperyalistler, siyonistler ve sömürgeciler yeni Ortadoğu haritasını çizmek için Irak’ın işgalinden beri on beş yıldır bölgede aralıksız savaş yürütüyorlar, savaş kışkırtıyorlar. Emperyalistlerin doğrudan kendi orduları ya da DAİŞ, Nusra gibi yarattıkları çeteler eliyle Irak’ta ve Suriye’de yürüttükleri savaşlarda artık insan ölümleri üzerine istatistik tutulmuyor. Gene de bir milyon ölüm ve üç milyon göçmen hemen bu savaşlarla ilgili veri olarak ileri sürülebiliyor.
Amerikan emperyalistleri ve İsrail Siyonistleri bu kez AKP iktidarı eliyle Türk sömürgeciliğini ve ÖSO çetelerini barış içindeki Kürt kantonu Afrin üzerine saldılar. Dinci gerici ve Türk sömürgeci Erdoğan ÖSO çetelerine “milli güç” derken, bu çetelerin bir kısmı Suriye’nin güneyinde İsrail’le birlikte saha tutmaya çalışıyor. Amerika bölgede kurduğu üslerinde, örneğin Al Tanf’ta bu çeteleri eğitiyor.
Türk ordusu ve gerici çeteler Afrin’de Kürt özgürlükçülüğünün direnişini kırabilmek için sivil, kadın, çocuk demeden katliamlarını yaygınlaştırıyor. Sivillere gıda yardımı ulaştıran konvoyları pervasızca vuruyor.
Türk sömürgeciliği ve gerici çeteler saldırganlıklarındaki bu pervasızlığı başta Almanya olmak üzere Avrupalı emperyalistlerin sessizliğinde ve Rusya, İran gibi bölge ülkelerinin etkisizliğinde buluyorlar.
Emperyalistlerin, Siyonistlerin ve sömürgecilerin halk düşmanlığına ve halk katliamlarına karşı bir tek samimi ve gerçek muhalefet cephesi vardır, o da bütün ülkelerden işçi ve emekçilerin, demokrat ve ilerici insanlığın cephesidir. Ancak bu cephe güçlü muhalefetiyle emperyalistlerin, Siyonistlerin ve sömürgecilerin sivil halk ve çocuklar üzerindeki katliamcı politikalarına dur diyebilir.
Bu cephe giderek örgütleniyor, mücadeleye yöneliyor. Avrupalı işçi örgütleri, devrimci ve demokrat kurumları, parlamenterleri ve aydınları AKP-Erdoğan yönetimindeki Türk sömürgeciliğine ve gerici çetelere karşı Afrin’le dayanışmayı geliştiriyor.
3 Mart’ta Avrupa’nın birçok ülkesinde emekçiler, ilerici, demokrat ve devrimciler Türk sömürgeciliğine, gerici çetelere, emperyalizme ve siyonizme karşı Afrin’le dayanışmak üzere sokağa çıkıyor.
3 Mart’ta Almanya’nın emekçileri, ilerici, demokrat ve devrimcileri Afrin’le dayanışmak üzere Berlin’de sokağa çıkıyor.
Halklarımızı Savaşa, sivil halkın ve çocukların katledilmesine karşı 3 Mart’ta başta Berlin olmak üzere Avrupada yapılacak eylemlere çağırıyoruz..
Devrimci Parti-Avrupa
1 Mart 2018