Reber Apo’suz Yaşam Olmaz

834

Sömürgeci devlet bilmektedir ki Reber APO Kürt halkının iradesi ve geleceğidir. Bu yüzden başkan Apo’ya yaklaşım Kürt halkına yaklaşımdır.

Kürt Halk Önderi direnişi ve felsefesiyle yok olma esiğine gelmiş Kürdü direnişin ve zaferin sembolü yapmıştır.Tüm ömrünü halkımızın özgürlüğü geleceği için büyük fedakârlıklar yaparak büyük değerlerin yaratıcısı olmuştur.

19 yıldır İmralı işkence sisteminde büyük direniş ortaya koyarak direnişin önderliğini yaptığı gibi, demokratik ulus paradigmasıyla Kürdistan halkına, Ortadoğu’ya ve ilerici insanlığa alternatif bir sistemi sunmuştur. Özgür ve eşit yaşamı dünya halklarına hediye etmiştir. Başkan Apo Kürdistan halkının ve ilerici insanlığın onuru, geleceği ve teminatıdır. Başkan Apo’ya saldırı onurumuza, değerlerimize ve geleceğimize saldırıdır.

Kürt halk önderine saldırarak Sömürgeci Türk devleti ve yandaşları değerlerimize ve mücadelemize saldırmaktadırlar. Başkan Apo’nun sağlığını ve güvenliğini korumak, sahip çıkmak halkımızın ve ilerici insanlığın onuruna, geleceğine ve özgürlüğüne sahip çıkmaktır.

Son bir haftadır yasadıklarımız Kürt halk önderi Başkan Apo’nun yarattığı değerleri herkese bir kez daha gösterdi. İhanetçi çizgi Kerkük’ü ve Sincan’ı teslim ederken Reber Apo’nun çizgisi Reqa’da ve Rojava’da zaferin yaratıcısı olmuştur. Başkan Apo’nun yaratığı değerler düşmanı çılgına çevirmektedir.

Önder Apo’nun yaşamı büyük bir tehdit altındadır. Önder Apo’nun yaşamı, Kürt halkının varlık gerekçesidir. Varlığımıza dönük ciddi bir saldırı vardır. Erdoğan-Bahçeli faşizminin, Önder Apo’ya dönük saldırıları yeni bir boyutta ulaşmıştır.

Önder Apo’nun yaşamı hakkında somut bir bilgi elde edene kadar seferberlik düzeyinde bir eylemsel süreci başlattık. “Önderliksiz yaşam olmaz” şiarımız, tam da bugünlerde yerine getirmememiz gereken bir şiardır. Büyük ve görkemli bir duruş ve eylemle bu şiarı hayata geçirecek günlerin içindeyiz.

Başkan Apo’nun güvenliğinde ve sağlığında AKP hükümeti kadar uluslararası komplocu güçler, CPT ve uluslararası kurumlarda sorumludur. Türk devletinin Kürt Halk önderi Reber Apo’ya karşı yürütülen saldırılar konusunda Avrupa’nın ve uluslararası güçlerin sessizlikleri AKP-MHP faşizmine cesaret vermektedir.

Avrupa’da yaşayan halkımız Reber Apo’nun İtalya’ya gelişinde seferberlik ruhu ile hareket ederek sahiplendi. On binler kar kış demeden günlerce oturma eylemi gerçekleştirerek önderliğine sahip çıktı. Yine uluslararası komplo günü günlerce alanlarda kalarak Önderliği sahiplenme eylemleri ve direnişleri ile kirli siyasetlerin boşa çıkmasında büyük rol oynadı. Şimdi de aynı duygu ve kararlılıkla öndeliğine sahip çıkarak güvenliği ve sağlığını direnişlerimizle bir kez daha sağlamalıyız.

Tüm onurlu, halkımız 21 Ekim`de ve sonuç alana kadar işe gitmeyerek, işyerlerini kapatarak yaşlı, kadın, genç, çocuk demeden herkes alanlara çıkarak, hayatı durdurarak seferberlik ruhi ile ayağa kalkmalıyız. Cumartesi günü tüm Avrupa ülkelerinde, Japonya, Kanada ve Avustralya’da yapılacak eyalet ve ülke merkezi eylemlerine katılarak önderliksiz bir yaşamı kabul etmediğini herkese göstermelidir.

KCDK-E olarak tüm onurlu ve değerlerine bağlı halkımıza ve ilerici insanlığa çağrımız 21 Ekim Cumartesi günü yapılacak yürüyüşlere ve devamında yapılacak etkinlilere seferberlik ruhi ile katılalım. Hayati durdurarak sokaklara dökülelim, önderliğimizle bir heyet yüz yüze görüşene ve özgür olana kadar eylemlerimize devam edelim.

KCDK-E Eş Başkanlık Divanı

19 Ekim 2016 / Belçika