PKAN 2. Kongresini Stockholm’de gerçekleştirdi

594

Orta Anadolu Kürtleri Platformu (Platformu Kurdên Anatolia Navin -PKAN), 2. Kongresini Avrupa’nın değişik ülkelerinden 70 civarında delegenin katılımıyla İsveç’in başkenti Stockholm’de gerçekleştirdi.

Devrim ve Kürdistan şehitleri için yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından kongreyi yönetecek divan heyeti oluşturuldu.

Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) Eş Başkanı Rebwar Reşit, kongreye başarılar dileyerek başladığı konuşmasını Orta Anadolu Kürtlerinin örgütlenmeleri üzerinde yoğunlaştırdı. Orta Anadolu Kürtlerinin örgütlenmelerinin tüm Kürtler ve Kürdistan için önemli olduğuna vurgu yaptı ve KNK olarak örgütlenmeye gerekli katkıyı sunacaklarını söyledi.

ORTA ANADOLU KÜRTLERİ HER ALANDA ÖRGÜTLENMELİ

Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi Eş Başkanı (KCDK-E) Fatoş Göksungur, Türk devletinin tüm aygıtlarıyla birlikte Kürt halkı, devrimci ve demokratik güçlere saldırdığı bir dönemde her alanda örgütlenme ve direnmenin gerekliğine vurgu yaptı. Orta Anadolu Kürtlerinin de bulundukları ülkelerde örgütlenmelerini ve Türk devletine karşı sürdürülen mücadelenin işinde aktif olarak yer almasının önemine dikkat çekti.

Çalışma ve mali raporun okunmasının ardından eleştiriler ve önerilere geçildi. Söz alan delegeler mevcut yönetimin yeterli performansı göstermediğini, çalışmaların Kulu-Cihanbeyli bölgesiyle sınırlı kaldığını, eşgüdüm konusunda aksaklıklar yaşandığını, hedeflerin belirlenmesinde muğlaklık olduğunu belirttiler.

YETERSİZ KALINDI

Türk devletinin tüm Kürtleri düşman olarak görüp hedef aldığı koşullarda Orta Anadolu Kürtlerini örgütleme ve seferber etmede yetersiz kalındığı, kadın ve gençlerin kazanılmasında eksiklikler olduğunu, inanç gruplarının oluşturulmasında gerekli çabanın gösterilmediğini söyleyen delege ve diğer konuşmacılar, tıkanıklığın aşılması için somut önerilerde de bulundular.

Delegelerden bazıları da ana dil eğitiminin önemine değindi. Devletin ana dil eğitimini vermediği ülkelerde bu hakkın yasalaşması için girişimlerde bulunmanın ve derneklerin ana dil eğitimi vermelerinin gerekliliğine işaret ettiler. Kültürel çalışmaların başlatılmasını ve arşivlenmesini istediler.

KNK’den Adem Uzun, Kürt halkının bir bütün ve Orta Anadolu Kürtlerinin bu bütünün bir parçası olduğunu belirtti ve Kürt halkının düşmanlarının Kürtleri parçalara ayırarak mücadeleyi bölmek ve zaafa uğratmak istediğine somut örnekler vererek dikkat çekti.

’DÜŞMANIN OYUNUNA GELİNMEMELİ’

“Düşmanın bu oyununa gelinmemeli” diyen Uzun şöyle devam etti: “Orta Anadolu Kürtleri kendi içine kapanmamalı ve Kürdistan’ın diğer taraflarından gelen Kürtlere açılmalı ve birlikte mücadele etmelidir. Bunun giderilmesi zorunludur. İstek var ama gerekli çaba yok. Merak var ama emek verme yok. Başkalarından beklenti içine girmemeliyiz ve bunu kendimiz başarmalıyız.”

Orta Anadolu Kürtlerinin yaşadıkları ülkelerin halklarına kendilerini anlatmada da yetersiz kaldıklarını söyleyen Uzun, bunun aşılabilmesi için örgütlenme ve diplomatik girişimlerin yeniden örgütlenmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

Uzun, platformun pratik çalışmalara yoğunlaşırken teorik çalışmaları ihmal ettiğini belirttikten sonra “Orta Anadolu Kürtleri tarih ve kültürlerini araştırmalı ve yazıya dökmeli” şeklinde konuştu.

MECLİSLER ÖRGÜTLENECEK

Örgütlenmenin daha sağlıklı olması ve daha geniş kitleleri kucaklaması için tüzükte değişiklikler yapıldı. Orta Anadolu Kürtlerinin bulunduğu ülkelerde meclislerde örgütlenmesi kararlaştırıldı. Sayısal yeterliliğin olmadığı ülkelerde temsilcilikler açılması üzerinde görüş birliğine varıldı. Meclislerin eş başkanları ve temsilcilerin Avrupa kongresinin doğal delegeleri olması kararlaştırıldı.

Platformun yönetimine Almanya, Avusturya, İsviçre, Hollanda, İsveç ve Norveç’ten 12 yeni üye seçildi. Eş başkanlıklara da Almanya’dan Meliha Doğan ve İsveç’den Kadir Çelik getirildi.

Kongre, Orta Anadolulu Kürt sanatçıların söyledikleri Kürtçe şarkı, türkü ve marşlarla son buldu.