Onurlu zindan direnişçileri faşizme karşı hayır mücadelesinin fitilini ateşledi!

714

Onurumuzu, irademizi, toprağımızı ve özgürlüğümüzü gaspeden hırsız çete AKP-MHP faşist ittifakının zulmü, baskı, işkence tecritine karşı açlık grevi başlatan zindan direnişçileri tam 33 cezaevinde 340 kişi direndiler. Başta Şakran cezaevi olmak üzere zindan direnişi dalga dalga yayıldı. 64 gününde ölüme ve zulme meydan okuyan özgürlük ruhunun yaktığı bu ateşi yüzbinlere devrettiler. Bu onurlu direniş kavgası AKP-MHP faşist ittifakına karşı sonun başlangıcı oldu.

Bu onurlu zindan direnişi başkanlık referandumu gölgesinde gerçekleşti.

Kürdistan’ı yakıp-yıkan, Türkiye’yi çalıp-çırpan, zindanları dolduran, Faşist Erdoğan diktatörlüğü bu zindan direnişinin altında kalmıştır.

Başkanlık safsatası altında halklara bin bir zulümdür ve baskı uygulayan gaspçı-hırsız faşist ittifak referandum seçimlerine şaibe katarak hırsızlığını tescilledi. Kürdistan kentleri ve yerleşim birimlerinde baskı ve zülüm uygulayan, halkın seçilmişlerini tutuklayan, belediyelerini gaspeden ve iradesine el koymak isteyen Erdoğan çetesi milyonların HAYIR oyu tokadı ile karşılaşmıştır. İşbirlikçi YSK ile el ele vererek halkın oylarına ve iradesine el koymuştur.

Sokağa dökülen yüzbinler irademizi satmayız, hırsıza gaspettirmeyiz, hırsız Erdoğan haykırarak sokaklardaki direnişini sürdürüyor. Artık zindan direnişi ile hırsız faşist iktidara karşı mücadele birleşmiştir. Sokaklar direniş, halkların kardeşliği ve AKP istifa diye haykırmaktadır.

Avrupa ve dünyada da maskesi düşmüş faşist erdoğan saltanatını dünyanın her tarafında teşhir etme mücadelemiz yen’i bir evreye girmiştir. Zindanlardaki yoldaşlarımızın gerçek özgürlüğü ve irademizin gaspedilmemesi için sokaklara dökülerek haykıracağız hırsız, katil erdoğan diye.

KCDK-E olarak Avrupadaki ve tüm dünyadaki hakkımızı, devrimcileri, demokrat-aydın ve muhalif herkesi omuz omuza faşizme karşı direniş için Strasburg ve diğer ülkelerdeki kitlesel eylemlerde saf tutmaya çağırıyoruz.

Haydi faşizme karşı ortak mücadeleye

Hırsıza gaspçıya irademizi teslim etmiyoruz