Öcalan’a Özgürlük, Kürdistan’a Statü Uzun Yürüyüşleri

825

Bundan on sekiz yıl önce REBER APO 15 Şubat 1999 yılında uluslararası bir komplo ile esir alınmıştır. Önderlik şahsında bu komplo tüm özgürlük mücadelesi ve Kürdistan halklarına karşı bir esaret anlamına gelmektedir. REBER APO şahsında Kürt halkı ve özgürlük mücadelemiz teslim alınmak istenmiştir.

Komplo o kadar derin ve kapsamlıydı ki etkileri günümüze kadar şekil ve biçim değiştire değiştire geldi. Başkan Apo’nun esareti bu komplonun başlangıcıydı sadece. CIA ve MOSAT’ın başını çektiği bu uluslararası komplo Ortadoğu’da ki umut ve özgürlük ateşini söndürmek ve halklar arası uzun yıllara sarkacak savaşlarında başlatmanın hamlesiydi.

REBER APO tüm bunları bilerek İmralı’da büyük bir mücadelenin sürdürülmesinin dinamiklerini oluşturmuş halklarımıza geleceklerini kurma ve özgürleşme konusunda yol haritası sunmuştur. Yılmadan, usanmadan bu komployu bozmak ve toplumsal çatışmaları önlemek için olağan üstü emek sarf etmiştir. Milliyetçiliğin ve halkları ayrıştıran zehirli ulus devlet yönetimleri yerine demokratik ulus alternatifini sunmuştur. Yani komployu bozarak süreci halkların özgürlüğü ve kurtuluşu lehine çevirmiştir. İşte buna en somut kanıt Rojava’da halklara umut ışığı olan demokratik ulus sistemi.

İşte bu nedenle hem uluslararası güçler ve hem de sömürgeci Türk devleti komployu her tür kirli yöntemle sürdürmeye devam etmektedirler. Milyonlarca Kürdün önderliği olarak kabul görmüş REBER APO esaret altında tutulmakta ve hayatı tehdit altındadır. Kürt halkının seçilmişleri, öncüleri tutuklanmakta, demokratik toplum kurumları ve STK’lar bir bir kapatılmaktadır. Tüm bunlar REBER APO şahsında gerçekleştirilen uluslararası komplodan bağımsız olmadığı gibi devamıdır. Bu nedenle bu komploya karşı çıkmak yaşamak ve var olmak gibi hayatidir. Bir başka deyişle başta Kürt halkı olmak üzere tüm milliyetlerden halkların varlık yokluk mücadelesidir. Barbarlıkla özgürlükçü demokrasi mücadelesinin savaşıdır.

Kürt sorunun demokratik çözümü ve Türkiye’de demokratik bir sistemin kuruluşu tamamen bu verilecek bu mücadelenin kaderine bağlıdır.

Kürt Halk Önderi A. Öcalan’a karşı geliştirilen Uluslararası Komployu 18. yılında kınamak, Öcalan’a özgürlük Kürdistan’a Statü talebi ile 1 Şubatta KCDK-E ve bileşenleri tüm dünyada Kürt halkının dostları ile uzun yürüyüşler organize ediyor.

KCDK-E olarak düzenleyeceğimiz 1-15 Şubat arasındaki uzun yürüyüşler ve mitinglere Kürt halkı ve dostları SAYIN ÖCALAN’A ÖZGÜRLÜK KÜRDISTAN’A STATÜ şiarı ile yürüyecekler. 1-15 Şubat tarihleri arasında Almanya İsviçre, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika, Yunanistan, Kanada, Avusturalya, Japonya, Danimarka, Norveç, İsveç, Romanya ve Finlandiya’da uzun yürüyüşler, mitingler yapılacaktır. Civanen Azad Öncülüğünde 5 şubatta başlayacak uzun yürüyüş 10 şubatta Strasburg’a varacaktır. Enternasyonal kolda 1 şubatta Luxemburg Adalet Divani önünde yapılacak basın toplantısıyla başlayıp 10 şubatta Strasburg’a varacak yürüyüşte İspanya, Portekiz, Almanya, İngiltere, İsveç, İtalya, Belçika, Fransa, Finlandiya, İsviçre ve Arjantin gibi ülkelerden dostların katılımı ile yapılacaktır.

Tüm ülkelerde yapılacak uzun yürüyüşlerde STÖ, Basın kuruluşları, siyasi partilere , Eyalet ve Merkezi hükûmetlere hazırlanan dosyalar sunulacak ve tüm yürüyüş güzergâhlar boyunca bildiriler dağıtılacaktır.

Dostların Uzun Yürüyüşü 1 Şubatta büyük bir basın toplantısıyla başlayacak. Basın toplantısı Luxemburg Avrupa Adalet Divanı önünde yapılacak. Avrupa Adalet Divanında halen PKK’nın listeden çıkması için dava devam etmektedir. Kürt dostları bu vesileyle listeye karşıda olduklarını tüm dünyaya duyuracak.

Yürüyüşlerde Tüm Güçlere Çağrımız.

Basta AB, AK, BM ve diğer güçlerinde Türkiye’nin tüm katliam ve yok etme politikalarına karşı sessizliklerini bozmaya ve tavır almaya çağırıyoruz.

Yine Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan’a karşı olan sorumluluklarını yerine getirmeye ve bir ana önce tüm hukuksuzluklara son verecek girimlerde bulunmaya çağırıyoruz.

Kürdistan için ise; Kürtlerin dünya insanlığı için verdikleri mücadeleyle ve bu yeni yüz yılda demokrasi ve özgürlük alanında öncü konumuna gelmiş olmasından dolayı artık statülerinin tanıması ve temel siyasal muhatap olarak kabul edilmesi çağrısında bulunulacaktır.

KCDK-E olarak basta Kürt halkı olmak üzere tüm Avrupa STO, İnsan hakları savunucuları ve demokratları yürüyüşlere katılmaya ve hedeflerine destek vermeye çağırıyoruz.

YÜRÜYÜŞ HAREKET NOKTALARI

HOLLANDA

Yürüyüş 1 Şubat günü saat 11.00’da Rotterdam Belediyesi önünde kitlesel uğurlamayla başlayacak. Akşam Delft şehir merkezinde karşılama ile sonuçlandırılacak. Konaklama Delft’de olacak.

2 Şubat günü sabah saat: 10.30’da Delft şehir merkezinde uğurlanacak yürüyüşçüler tahminen 15.30’da Den Haag’da Hollanda Parlamento önüne varacak. Burada karşılama ve mitingle sonuçlanacak.

İNGİLTERE

11 Subat 2017 Saat: 13:00 de Croydan baslayacak yürüyüş

12 Subat 2017 Saat: 14:00 de Londra başbakanlık önünde mitingle son bulacak

DANİMARKA

10 Şubat 2017 Karslunde – Brøndby Strand / Saat 10:00-16:00

11 Şubat 2017 Brøndby Strand- Kopenhag / Saat 10:00-13:00 Mitingle son bulacak

İSVEÇ

11 şubat 2017 Märsta -Sollentuna / Saat: 10.00-18.00