NAVDEM Kongresi yarın Frankfurt’ta gerçekleştirilecek

941

Avrupa’daki en büyük Kürt örgütlenmelerinden biri olan NAVDEM, 4’üncü kongresini yarın Almanya’nın Frankfurt şehrinde gerçekleştirecek.

Frankfurt’taki Demokratik Toplum Merkezi’nde toplanacak olan kongre iki gün sürecek. İlk gün Demokratik Toplum Merkezi eş başkanları, NAVDEM bileşenleri, NAVDEM yürütmesi ve diğer organların temsilcileri saat 11’de kongreye başlayacak.

Pazar günü ise tüm DKTM, YJK-E, YXK, Ciwanen Azad, Tev-Çand, Şehit aile Kurumu, Gaziler Kurumu, NAV-YEK, FCİK, FEDA, Rojava Komiteleri, Rojhilat Komiteleri, Enstitü, Spor Clubu ve PKAN Delegelerin katılımı ile Schelmenburgplatz 2, Frankfurt adresindeki Saalbau Stadthalle’de kongre gerçekleştirilecek.

Kongre ile ilgili olarak açıklamada bulunan NAVDEM’den Bahattin Doğan, kongrelerinin yenilikler kongresi olacağını ifade ederek örgütlenme sorunları üzerinde yoğun olarak tartışacaklarını belirtti. Almanya’nın Kürtlere yönelik baskılarının da değerlendirileceğini ifade eden Doğan şunları söyledi: “Almanya’da yaşayan diğer göçmen halklarla karşılaştırıldığında, elbette Kürtlerin çözüm bekleyen daha fazla ve farklı sorunlarının olduğu bir gerçektir. Temel sorun; Kürtlerin hala Kürt olarak tanınmaması ve ülkelerinin parçalanarak sömürgeleştirilip, sürekli bir savaş alanı haline getirilmesidir. Diğer sorunların (sosyal, ekonomik, kültürel, eğitsel, vb.) büyük bölümü, bu temel sorundan kaynaklanmaktadır. Bu anlamda başından itibaren buradaki çalışmalarımızın en önemli hedefi, ‘Kürt kimliği’nin inkarı ve fiziki, siyasal, ekonomik, sosyal, dil, kültür, tarih, doğa varlıklarının yok edilmesine karşı, burada da politik, diplomatik etkinlik ve çalışmalar yapmak olmaktadır. Bununla birlikte Kürtlerin de diğer göçmen halklara tanınan demokratik ve yasal haklardan yararlanması, işsizlik, mültecilik, entegrasyon, çocuk, gençlik, kadın, eğitim, emeklilik, ırkçılıkla mücadele, uluslararası dayanışma vb konularda hem bu Ülke’de yaşayan Kürtlerin ve hem de diğer göçmen gruplarının ve aynı zamanda Alman toplumunun da karşı karşıya olduğu sorunların ortak tartışmalar ve uzlaşma ile giderilmesi, faaliyetlerimizin temel konularını oluşturmaktadır. Elbette faaliyetlerimizin bir diğer ana hedefi de, burada yaşayan Kürtlerin sorunlarını, Alman kurumlar ile ve herkesin çıkarına olacak biçimde çözüme kavuşturmak ve böylece Kürtlerin sosyal ve ekonomik refahını yükseltmektir. Bu nedenle kurum ve örgütlenmelerimiz, başından beri, burada yaşamaktan kaynaklı olarak Almanya’daki siyasal, toplumsal ve kültürel sorunların çözümü doğrultusunda çalışmaları da, kendi çalışmasının bir parçası olarak kabul etmiş ve gereğini yerine getirmeye çalışmıştır” dedi.

Doğan, Kongreye katılım çağrısında bulunarak “yereller ve eyaletler düzeyinde bu kurumlaşmanın alt yapısının pratik yeni model çalışmamızın, tüm alanlarda gerçekleşmesi ve başarısı için başta DTM meclisleri olmak üzere, halkımızın buradaki ulusal-toplumsal tüm demokratik kurum ve kuruluşlarına, onların yönetici ve üyelerine bu sürece aktif katılım çağrısında bulunuyor, başarı dileklerimizle birlikte sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.