Mezopotamya İnançlar Platformu bileşenlerinden yürüyüşe çağrı

441

Mezopotamya İnançlar Platformu Bileşenleri Efrin’e yönelik işgal ve soykırım saldırılarını protesto etmek amacıyla bugün ve 27 Mart’ta düzenlenecek eylemlere katılım çağrısı yaptı.

24 Mart Dünya Efrin günü ile 27 Mart’ta düzenlenecek eylemlere katılım çağrısı yapan Mezopotamya İnançlar Platformu Bileşenleri, şunları belirtti:

“İnsanlığın ve dinlerin doğum vatanı olan, Mezopotamya toprakları, bin yıllardır insanlığa, dinlere ve düşüncelere beşiklik etmektedir.

Birçok kültürün içi çe yaşadığı bu topraklar, birçok savaşa ve barışa da tanıklık etmiştir. Günümüzde hala bu topraklarda birçok halk, din ve mezhep mensupları yaşamaktadır. Tarihte bu topraklarda hüküm sürenler, birçok katliam ve yıkıma girişmiş olsalar da bu katliam ve asimilasyonlarını bu denli vahşice, gerçekleştirme cesaretini gösterememişlerdir.

21. asırda ise, Erdoğan şahsında, DAİŞ ve benzeri radikal gruplar, Türk devlet eli ile organize edilerek, bu çok renkli, dinli ve kültürlü yapıyı köklerinden kopararak yok etmektedirler. Mezopotamya’da Erdoğan’ın eli ile oluşturulmak istenen, tek din, tek dil, tek mezhep, tek düşünce ideolojisi büyük bir yıkım ve katliamla Efrîn de de devam etmektedir. Erdoğan’ın ve onun kurmuş, olduğu paramiliter güçlerin eli ile, Mezopotamya’daki, halklar, inançlar yok olmayla karşı karşıyadırlar. Bu topraklardaki, camiler, sinagoglar, kiliseler, cem evleri, Êzidî tapınakları, mezarlıklar ve tarihi yerler yok edilmektedir. Yerleşim yerleri, doğa ve canlılara hayat hakkı tanınmamaktadır. Amed Sur’da, Cizre’de, Nusaybin’de, Şengal’de, Musul’da, Reqa’da, Kobanê’de ve bugün Efrîn’de olanlar dinler ve insanlık için bir felakettir.

Bu katliamlarını dünyanın her tarafına yayan Erdoğan, Brüksel’de, Berlin’de, Paris’te ve İngiltere’de de aynı katliamları yaptırmıştır. Ne acıdır ki, Hitler’in, Mussoli’nin, Stalin’in, Saddam’ın ve Esad’ın yaptıklarından daha gaddarca katliamlar, Erdoğan tarafından yapılmaktadır. Bu da sözüm ona din adına yapılmaktadır. İslam’ın ve dinlerin bundan beri olduğunu bilmekteyiz. Dünya ve insanlık, katliam ve gaddarlığa karşı, gerekli tepkileri ortaya koyamamış ve Erdoğan’ı durduramamıştır. Dinlerin, dillerin ve kültürlerin yok olmaması için, dine inananlar ve dindarlar harekete geçmeli, inançlarına sadık kalarak bu vahşeti durdurmalıdırlar. Yaratıcı bütün dinlerin özünde insanoğluna doğru yolu gösterme, Allah’ın nimetlerini paylaşma, barış ve özgürlükleri koruma, toplum ve topluluklara huzur getirme, erdemi ve ilmi geliştirmeyi vaaz etmektedir. Bu emirleri yerine getirenlerden yaratıcı razı olacağını bildirmiştir. Bütün peygamberler; iktidarcılar ve gücü ellerinde bulunduranlar tarafından işkence edilmiş, bazıları öldürülmüş, bazıları sürgün edilmişlerdir. Bu inançtan hareketle biz Mezopotamya İnançlar Platformu olarak, mazluma ve kimsesizlere yardım etmenin, din ve inanç sahibi dindarların asli görevi olduğunu bir kez daha hatırlatmak istemekteyiz. Bugün Erdoğan’a ve onun uygulamalarına karşı çıkmak, inançlarımız açısından asli bir görevdir.

Sivas’tır Marol’un yeri

Serhat ise Xaltani diyarı

Burasıdır surların ve hadlerin sınırları

Hemedan ise din ve iman toprağı

Musul ise Êzidîliğin anası

Efrîn ise özellerin vatanı

Şeyh Hadi

Ne mutlu barışı sağlayanlara! Çünkü onlara Tanrı oğulları denecek. Matta 5:9

Barış içinde eken barış yapıcıları doğruluk ürünü biçerler. Yakub 3: 11

Kötülükten sakınıp iyilik yapsın. Esenliği amaçlasın, ardınca gitsin. 1 Petrus 3:11

Ey insanlar, Rab iyi olanı size bildirdi; adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka Allah’ınız Rab sizden ne istedi? Mika, 6:8

Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene, babana saygı göstereceksin ve komşunu kendin gibi seveceksin. Matta 19: 18-19; 22: 39.

Hakikat bize insanları varlıklarına, dillerine, dinlerine göre ayırmamızı değil, birleştirmemizi buyurur. Şeyh Bedrettin

Ben sizin yalan ve hilelerinizle baş edemedim, bu bana dert oldu. Bende size diz çökmedim, bu da size ders olsun. Seyid Rıza

Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe girin. Bakara 208.

Allah’ın laneti zalimlerin üzerinedir. Araf 44

Bu kutsal söylevler, din adamlarının ve dindarların, nerede ve kimlerin yanında saf tutmalarını bizlere bildirmektedir.

Bizlerde Mezopotamya İnanç Platformunun bileşenleri olarak, sizleri yanımızda görmek istiyoruz. Bu zulmün, haksızlığın ve yıkımın durdurulup, yerine barışın, kardeşliğin ve özgürlüklerin ikame edildiği bir dünya oluşturmak için, hep birlikte hareket edelim. Yaratıcının bizlere ve insanlığa bahşettiği nimetlerden hep birlikte yararlanıp, savaşlara ve yıkıma dur diyelim. Efrîn ve Mezopotamya’daki katliam ve yıkımları durdurup barış ve kardeşlik için çalışalım.

Yaratıcının selameti ve selamı hepimizin üzerine olsun.”