Med Nuçe için harekete geçmeliyiz

444

ürkiye, bir günde 10 TV kanalını kapatarak, tarihinin en karanlık günlerine doğru sürükleniyor. Erdoğan’ın iki dudağı arasından çıkan tek bir sözle bir anda 10 TV kanalı kapatılıyor ve tüm dünya Erdoğan’ın geliştirdiği bu faşist uygulamaya adeta seyirci kalıyor. Sadece seyirci kalan bir yaklaşım da değil, öyle anlaşılıyor ki Avrupa, Erdoğan’ın bu faşist uygulamasını Avrupa merkezine taşıyarak Türk devletinin sansürcü uygulamalarına ortak oluyor.

Eutelsat, lisansı bulunan, Avrupa yayın ilkeleri çerçevesinde  yayın yapan Med Nuçe’nin yayınlarını kesmek için uydu şirketlerine kanunsuz ve hukuksuz, son derece keyfiyetçi bir biçimde, Med Nuçe’nin derhal kapatılması ve yayınına son verilmesi talimatı vermiştir.

Eutelsat’ın hukuk dışı, illegal ve adeta korsanca almış olduğu bu kararın hiç kuşkusuz ki, AKP-Erdoğan ve Türk devletinin Kürt medyası ile ilgili almış olduğu kararla bağlantısı vardır. Ne tesadüftür ki, Türkiye’de bir günde 10 TV kanalı kapatılıyor, bir gün sonra Eutelsat Med Nuçe’yi kapatmaya dönük bir karara ulaşıyor. Açık ki, Türk devleti eskiden beri dağıttığı rüşvet ve verdiği rantlarla Kürt hareketini bastırmak istemiş, Kürt kurumlarına karşı baskılar uygulamıştır. Med Nuçe TV kararının da bu yaklaşımın bir sonucu olduğunu gayet iyi biliyoruz.

Avrupa devletlerine ve ilgili şirketlere, Erdoğan-AKP ve Türk devletinin oyununa gelmeme çağrısında bulunuyoruz. AKP ve Erdoğan, Türkiye’de faşist bir diktatörlüğü uygulama çabasındayken, Avrupa’nın buna engel olacağına alet olması kabul edilecek bir durum değildir. Türkiye’de soykırıma uğrayan  Kürtlerin, Avrupa’da da başka türden bir soykırıma maruz kalması elbette ki kabul edilir bir durum değildir.

Fransa’da bulunan Kürtler, bu keyfi ve rantçı zihniyetle geliştirdiği kararının iptali için Eutelsat önünde miting, gösteri ve oturma eylemi yaparak, kararı protesto etmeli. Fransa’nın dışındaki Kürtler de ilgili şirkete e-mail ve fakslarla ulaşıp tepkilerini göstermelidir.