KCDK-E Kongresini yaptı

782

KCDK-E, 9-10 Haziran tarihleri arasında kongresini ‘Öz yönetimlerle örgütlü topluma, özgür Kürdistan’a’ sloganı ile yaptığını açıkladı. Kongrede KCDK-E Eşbaşkanlığına Şemse Gülü ile Yüksel Koç’un seçildiği de belirtildi.

KCDK-E, 9-10 Haziran tarihleri arasında kongresini ‘Öz yönetimlerle örgütlü topluma, özgür Kürdistan’a’ sloganı ile yaptığını açıkladı. Kongrede KCDK-E Eşbaşkanlığına Şemse Gülü ile Yüksel Koç’un seçildiği de belirtildi.

Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi (KCDK-E) kongrenin sonuç bildirgesini yayınladı. Sonuç bildirgesinde, 17 yılı aşkın bir süredir ağır tecrit altında tutulan Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü temelinde Türkiye, Suriye, İran ve Irak’ta Kürt sorununun barışçıl, demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi çözümü için çalışma yürütmesi de kararlaştırıldı.

9-10 Haziran tarihlerinde yapılan KCDK-E’nin kongresine Avustralya, Kanada, Japonya ve Avrupa’nın 16 ülkesinden 26 federasyon ve birliğe bağlı 400’ü aşkın kurumdan 285 delegenin katıldığı vurgulandı.

Kongrenin Kürdistan ve Ortadoğu’nun kader tayin edici gelişmelere sahne olduğu bir siyasal ortamda gerçekleştirildiği de ifade edilen sonuç bildirgesinde, “Bilindiği gibi bugün artık herkesin açıktan adını koyduğu ülkemiz ve bölgemiz merkezli 3. Dünya Savaşı, şimdiden daha önceki 1. ve 2. dünya savaşlarının yol açtığı denge ve statükolarda önemli değişiklikler ortaya çıkarmıştır. Özellikle halkımızın büyük bedeller pahasına sürdürdüğü meşru mücadele, varlık ve özgürlük davamızı kazanmak için önemli imkan ve fırsatlar sunmaktadır. Bununla birlikte süreç, ciddi tehlikeleri de barındırmaktadır. Halkımız, özgürlük umudu kadar, aynı zamanda geçen yüzyıl boyunca olduğu gibi, bir kez daha soykırım saldırısıyla yüz yüzedir. 2014-15 yıllarında Şengal ve Kobanê şahsında DAIŞ adıyla Başur ve Rojava Kürdistanı’ndaki halkımızı hedef alan soykırım saldırıları, bu kez DAIŞ’in asıl yüzü olan AKP hükümetinin yönetiminde, sömürgeci Türk devleti tarafından Bakure Kürdistanı’nda devreye konuldu. AKP faşizminin hiçbir ahlaka ve hukuka sığmayan yöntem ve araçları kullanmasına, kentleri tank, top ve havadan bombalamalarla yıkmasına, yaralıların üzerine benzin döküp cayır cayır yakmasına, katlettiği Kürt yurtseverlerin cenazelerini haftalar-aylarca ortada bırakmasına, şehitlikleri bombalaması ve cenazeleri araçların arkasında sürüklemesine, yaşamını yitiren kadınların vücutlarını teşhir etmesine rağmen, geçen dönemde halkımız, Cizre, Sur, Nusaybin, Şırnak, Gever, Silopi ve diğer birçok yerde, varlık ve özgürlüğü için tarihi bir direniş ve başarı ortaya koydu. Bu destansı demokratik özyönetim direniş sürecinde Mehmet Tunç, Asya Yüksel, Pakize Nayır, Seveler ve Taybet analar gibi onlarca halk önderi de, kahramanca ölümsüzleşti. Adı geçen halk önderlerinin anısına adadığımız Kongremizin sloganı da, ‘Öz yönetimlerle örgütlü topluma, özgür Kürdistan’a’ oldu” denildi.

SOYKIRIM SALDIRILARINA KARŞI SİYASAL VE DİPLOMATİK MÜCADELE KARARI

Kürdistan’ın dört parçasında büyük mücadelelerin yaşandığı, büyük alt üst oluşların olduğu bu dönemin, bütün gelişmelerden birebir etkilenerek, yurtdışındaki Kürdistanlılar ile kurumlarına da şimdiye kadar olduğundan daha ileri bir düzeyde tarihi görev ve sorumluluklar yüklediği de kaydedilen sonuç bildirgesinde şunlara dikkat çekildi: “Bu bilinçle, kongremizde, halkımızı hedef alan bu soykırım saldırılarına karşı siyasal ve diplomatik mücadele kadar, maddi ve manevi olarak oradaki insanlarımızı sahiplenmenin en güçlü şekilde gerçekleşmesi için belli bir tartışma ve kararlaşma düzeyine ulaştık. Bunun için tüm gücümüzle aktif çaba ve çalışma içinde olacağımızı, halkımıza ve kamuoyuna deklare ederken, başta halkımız olmak üzere tüm Kürdistanlılar ile ilerici, demokrat kamuoyuna da, ‘Kardeş Aile Kampanyası’ gibi bu yönlü çalışmalarımıza aktif katılım çağrısında bulunuyoruz.

BATI’YA KÜRT GÖÇÜNÜN SEBEPLERİ

Bu yönlü görev ve sorumluluklarımız kadar, Avrupa’daki halkımızın yaşamın çeşitli alanlarına ilişkin sorun, ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanıp çözülmesine dair kapsamlı tartışmaların geliştiği bir platforma dönüşen kongremizin temel tespiti, ‘görünür gerekçesi ne olursa olsun, giderek büyük dalgalar halinde gelişen Avrupa’ya yönelik Kürt göçünün temelinde yatan tek gerçek neden; ülkeleri kendi iradelerine rağmen, dönemin Batılı egemen güçlerin çıkarları doğrultusunda dört parçaya bölünmüş, özgürlükleri ve kimlikleri gasp edilmiş olan Kürt halkı üzerinde sürdürülen askeri, politik, kültürel ve ekonomik baskıların dayanılmazlığı’ şeklinde oldu. Ülkelerinde Türkiye, İran, Irak ve Suriye rejimleri tarafından fiziki ve kültürel varlıklarına yönelik, soykırım boyutlarına varan bu inkar ve imha uygulamalarıyla bağlantılı çeşitli ağır sorunlar yaşayan buradaki Kürt toplumunun, ulusal demokratik haklarını elde etme, koruma ve savunma; yasaların ve hukukun kendisine sağladığı hakları kullanma noktasında, burada girdikleri örgütlenme ve kurumlaşma sürecinde, dün olduğu gibi maalesef bugün de, Kürt sorununun oluşum ve gelişiminde rolü belirleyici olan bazı Avrupa devletleri ve kuruluşlarının baskı, yasak ve engellemeleriyle karşı karşıyayız. Özellikle Almanya hükümetinin, son dönemde AKP hükümetine Kürt soykırımında verdiği askeri, siyasi, diplomatik ve ekonomik desteğe paralel olarak, burada da Kürt siyasetçi ve yurtseverlerine yönelik artan tutuklamaları ile aktivitelere yönelik engellemeleri dikkat çekicidir. Almanya’nın ve üyesi olduğu AB’nin kendini üzerinde inşa ettiğini öne sürdüğü hukuk ve demokrasi değerlerini ayaklar altına alan söz konusu uygulamalara son verme ve Kürtlerin ulusal-toplumsal kimlikleriyle yaşama iradesine saygı temelinde çözüme pozitif katkı sunmaları yönünde, ilgili güçlere bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Bu temelde, PKK’nin ‘terör örgütleri’ listesinden çıkarılarak, Almanya’da tutuklu bulunan 10’u aşkın Kürt siyasetçinin bir an önce serbest bırakılmasını bekliyoruz.

TOPLUMUN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU SORUNLARIN TARTIŞMALAR VE ÇALIŞMALARLA GİDERİLMESİ

Bununla birlikte Kürtlerin de diğer göçmen halklara tanınan demokratik ve yasal haklardan yararlanması, işsizlik, mültecilik, entegrasyon, çocuk, gençlik, kadın, eğitim, emeklilik, ırkçılıkla mücadele, uluslararası dayanışma vb. konularda hem Avrupa’da yaşayan Kürtlerin ve hem de diğer göçmen gruplarının ve aynı zamanda Avrupa toplumunun da karşı karşıya olduğu sorunların ortak tartışmalar ve çalışmalar ile giderilmesi, Kongremizin temel konularını oluşturdu. Elbette faaliyetlerimizin ana hedefi, Avrupa’da yaşayan Kürtlerin sorunlarını, Avrupalı kurumlar ile ve herkesin çıkarına olacak biçimde çözüme kavuşturmak ve böylece Avrupa’daki Kürtlerin sosyal ve ekonomik refahını yükseltmektir. Bu çabamızın da, bir parçası olduğumuz Avrupa’nın toplam siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamına katkılı olmakla eş anlama geldiği tartışılmaz bir gerçektir. Bu nedenle Avrupa’daki en büyük Kürt ve Kürdistani organizasyon olarak, hangi cins, inanç, yaş ve kategoride olursa olsun buradaki insanlarımızı ilgilendiren her sorun ve gelişmeyi gündem yaptık. Sosyal, eğitsel, kültürel, sanatsal, sportif ve kamuoyu-lobi çalışmalarımızla toplumumuzun sorun, ihtiyaç ve özlemlerini gidermeye dönük, bir dizi karara ulaştık.”

KCDK-E Eşbaşkanlığına Şemse Gülü ile Yüksel Koç’un da seçildiği kaydedilen sonuç bildirgesinde, 22’si kadın olmak üzere 55 kişilik yeni yürütme kurulu ile 5’er kişilik denetleme ve disiplin kurullarının seçildiği de ifade edildi.

Yeni dönem çalışmalarının da esas olarak halkla ilişkiler ve basın, dil ve eğitim, kültür-sanat, gençlik, kadın, dışilişkiler ve proje, spor ile inançlar adıyla komisyonlar şeklinde örgütlendiği de vurgulanan sonuç bildirgesinde, “Kongremiz, halkımız ve Avrupa toplumu için kutlu olsun derken, çalışma esaslarına ilişkin aldığımız bazı kararlar hakkında, halkımız ve kamuoyunu bilgilendirmeyi de, bir sorumluluk ve görev olarak görüyoruz” denildi.

KONGREDE ALINAN KARARLAR

Kongrede alınan kararların bazıları ise şöyle:

– KCDK-E, 17 yılı aşkın süredir ağır tecrit altında tutulan Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü temelinde Türkiye, Suriye, İran ve Irak’ta, Kürt sorununun barışçıl, demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi çözümü için çalışmalar yürütür.

– KCDK-E, cins, dini inanç veya etnik köken farkı gözetmeksizin, hem halklar arasında, hem cinsler, hem de dinsel inanç ve mezhepler arasında, ırkçılık, cinsiyetçilik ve dincilikten kaynaklı önyargı, karşıtlık ve çatışmaların ortadan kaldırılması, karşılıklı saygı ve hoşgörü temelinde, barış ve eşitliğe hizmet eden çalışmalar yapar.

– KCDK-E, İnsanın insan olmaktan kaynaklı fiziki ve manevi varlığına yönelik her türlü baskı ve şiddete karşı, çalışmalarında, BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve BM Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi başta olmak üzere, insan hak ve özgürlüklerini içeren uluslararası insan hakları bildirgelerindeki evrensel ilkeleri her koşul altında esas alır.

– KCDK-E, Avrupa’da yaşayan Kürt toplumunun dil, kimlik, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak, bir önceki maddede belirtilen ulusal ve uluslararası yasalar ve insan hakları evrensel bildirgeleri hükümleri çerçevesinde, demokratik-yasal çalışmalar yapar.

– KCDK-E, Avrupa’da yaşayan Kürtlerin dil, kimlik, kültürel, sosyal ve siyasal varlıkların, birlikte yaşadıkları toplumsal yapılar içerisinde, ilgili ülkelerin yasa ve kurumları nezdinde tanınıp kabul edilmesi için çalışır, bu yönlü kurumların oluşturulmasına, var olanların ise geliştirilmesine yardımcı olur.

– KCDK-E, Kürtlerin kendi öz kimliklerini koruyarak, bulundukları ülke halklarıyla kaynaşmasına özen gösterir ve bu uğurda çalışma yürütür.

– KCDK-E, çok kültürlü toplum esprisi çerçevesinde, bir yandan Kürt halkının, kendi kültürü ve kimliğinin korunması, geliştirilmesi ve tanınmasını sağlamaya çalışırken, diğer yandan Avrupa’nın ortak toplumsal yapısı içerisinde yer alan göçmen toplulukları ve kurumlarıyla Kürt toplumu ve kurumları arasında dostluk ilişkilerini kurmak, korumak ve geliştirmek için çalışır. Bunun için de, Avrupa’da toplumsal sorunların çözümü, hoşgörü ve barışı kalıcı kılmak için çalışan, evrensel demokratik değerleri benimseyen ve destekleyen diğer toplulukların Avrupa düzeyindeki örgütleriyle, tüm Kürdistani ve Avrupalı siyasi partiler, demokratik örgütler, kuruluşlar, platform, inisiyatif ve kişilerle dostça diyaloglar geliştirir ve gerektiğinde birlikte çalışmalar yapar, yeni çatı örgütleri oluşturup, var olanlara katılır.

– KCDK-E, kadın, gençlik, çocuklar başta olmak üzere, mevcut durumda dezavantajlı tüm toplumsal kesim ve gruplar için pozitif ayrımcılık ilkesini esas alır.

a) Kadının toplumda eşit hak ve koşullara kavuşturulması doğrultusunda çalışma yürütür. Bununla birlikte kadına yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddete karşı (aile içi şiddet ve cinayetler, zorla ve küçük yaşta evlendirme, berdel, başlık parası, çok eşlilik vb.) projeler geliştirir, etkinlikler düzenler.

b) Kadınların kendilerine özgü hak ve sorunlarının, yine kendileri tarafından ele alınması doğrultusunda örgütlenme ve çalışma yapabilmesi için kendisini örgütler. Ve bu doğrultuda mücadele eden kadın hareketi, kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle iş birliği yapar.

c) Tüm çalışma organ, kurul ve komisyonlarında, en az yüzde 40 cins kotasını esas alır.

d) Çocuk hakları konusunda uluslararası sözleşme esaslarına göre davranır, her çocuğun anadilinde eğitim yapmasını, kendi kimlik ve kültürüyle uyumlu yaşamasını esas alır, çocuklara yönelik her türlü istismara karşı durur. Başta Kürt çocuk ve gençleri olmak üzere, tüm çocuk ve gençlerin kendi kimliklerinin bilincine varmalarını sağlamak ve kendi kültürleri doğrultusunda laik, demokratik ve çağdaş değer ve düşüncelerle yetişmeleri için çaba harcar.

e) Gençliği toplumun ve geleceğin aktif dinamiği olarak görür, yaşamın her alanında temsili, sorun ve ihtiyaçlarının karşılanması için sosyal, kültürel, sanatsal, eğitsel, sportif projeler geliştirir ve uygular. Gençliği yozlaştıran ve kişiliksizleştiren uyuşturucu madde kullanımı, çeteleşme, vb. uygulamalardan koruma amaçlı eğitsel, vb. aktivitilerde bulunur, aynı amaçla çalışma yürüten gençlik kurumları ve sivil toplum örgütleri ile ortak çalışma yürütür.

f) Engelliler ve tüm dezavantajlı grupların yaşadığı sorunların tespiti ile çözümü doğrultusunda politikalar üretir.

g) Sporun bir yozlaştırma, toplum içinde ve halklar arasında düşmanlaştırma aracı olmaktan çıkarılıp, toplumun düşünsel, ruhsal ve bedensel gelişimiyle halkların barış içinde birlikteliğine hizmet edecek tarzda kurumlaştırılıp, yapılmasını sağlar.

– KCDK-E, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı ve ekolojik dengenin tahribatına karşı mücadele için projeler üretir, aynı amaçla faaliyet gösteren tüm kurum, kuruluş, grup ve bireylerle ortaklaşır.

– KCDK-E, Kürt halkının sorunları hakkında bilgilendirme ve çözümüne ilişkin dayanışma ve destek geliştirmek için Avrupa toplumu ile ilgili kurum ve kuruluşlara dönük, kamuoyu-lobi çalışmaları yapar. Bu yönlü çalışmalarını kamuoyuna yansıtmak için bildiri, afiş, broşür vb. yayınları çıkarır. Bu amaçla görsel, yazılı ve işitsel basın-yayın organlarından yararlanma imkanlarını geliştirir.

– KCDK-E, amaçlarını gerçekleştirebilmek, geliştirmek ve yaymak için gereken her türlü Kadın Kurumu, Basın-Yayın Kurumu, Eğitim Kurumu, Gençlik ve Spor Merkezleri, Kültür-Sanat Merkezleri, Bilim Araştırma Kurumu, vb. gibi yan kollar, kurumlar, komisyonlar, fonlar, vakıflar, kooperatifler, enstitü, kütüphane, cenaze fonu, inisiyatif, platform, vb. alt birimler oluşturabilir ve amaçları doğrultusunda kurum ve kişileri görevlendirebilir.

– KCDK-E, Kürt diline, tarihine ve kültürüne ilişkin araştırmalar yapar ve yaptırır. Dil, kültür ve tarihsel değerlerin korunup geliştirilmesi için Kürt halkını ve genel kamuoyunu aydınlatıcı, eğitici seminer, konferans, panel, kurs vb. etkinlikler düzenler. Okullarda Kürt Dil’i ve kültürüne yer verilmesi için çalışır. Tüm bu çalışmalar için;

a) Akademi, kurum, kurul ve komisyonlar kurar.

b) Bu alanda çalışan ve üreten insanların yapıtlarını vakıf, kütüphane, arşiv vb. kurumlar aracılığı ile bir arada toplanmasını, korunmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlar.

c) İlgili ülkelerin yetkili kurumları düzeyinde çözümleyici girişimlerde bulunur.

– KCDK-E, amaçlarını gerçekleştirirken, kongremize üye olmayan Kürt kurum ve kuruluşlarıyla da dostluk ve dayanışmayı esas alır;

a) Onlarla ortak projeler geliştirir ve etkinlikler düzenler.

b) Kendi dışında geliştirilen ve programında belirlenen amaçlara uygun olan projeleri, maddi ve manevi olarak destekler.