KCDK-E Eşbaşkanlık Divanı, koronavirüse ilişkin bugün yazılı açıklama

81

Açıklamada, “Koronavirüs karşısında tüm meclislerimizin ve bileşenlerin, kurumlarının, sosyal ve toplumsal bir bütünlük içinde duyarlı davranarak hareket etmesi gerekmektedir” denildi.
“Kapitalist sistem doğanın dengesini bozduğu gibi insana, bilime ve geleceğe yatırım yapmak yerine savaşları körükleyerek, doğayı tahrip edecek ne varsa ona yönelmektedir” denilen açıklamada, şöyle devam edildi:
“Kapitalist sistem bu salgına sebep olmakla birlikte kendi arasında sürdürdüğü rekabet sebebiyle uyuşmazlık içindedir. Küresel bir karakter almış olan bu salgına karşı büyük ulus devletler kendi aralarında ki koordinasyonsuzluğu ve çıkar çelişkileri sürmektedir. Bu durum çelişkili ve çatışmalı durum virüsün önlenmesi ve önlemleri konusunda da problem oluşturmaktadır. Bu sebeple halklar tepkili ve hükümetlere karşı güvensizdirler.
KCDK-E olarak tüm bileşenleri, demokratik toplum merkezlerini ve tüm kurumları duyarlılığa çağırıyoruz. Kurumlarda gerekli önlemleri almalarını, halkı bilgilendirme konusunda sorumlu davranmaya, bilgilendirme dahil tüm çalışmalara gecikmeden başlamaya çağırıyoruz. Bilgilendirme hattı, broşür ne gerekiyorsa bir an evvel sağlanmalı ve gerekli adımlar hızla atılmalıdır. Halk bilgi alabilmek için KCDK-E bünyesinde oluşturulan Sağlık Komisyonu imkanından yararlandırılmalıdır.

‘KİTLESEL ETKİNLİK UYGUN DEĞİL’

Halkımızın sağlığı bizim acımızdan her şeyden önce gelmektedir. İnsanlarımızın sağlık koşullarını olumsuz etkileyecek kitlesel etkinlik yapmayı şu an uygun görmüyoruz. Bu temelde ortaya çıkan yeni koşullara göre yeni bir kararlaşma durumu ortaya çıkmıştır.  KCDK-E olarak planladığımız kongreler başta olmak üzere yaptığımız planlamaları 15 Nisan’a kadar ertelediğimizi kamuoyu ve kurumlarımızın bilgilerine sunarız. Bu tarihten sonra da duruma ve ihtiyaca göre yeni bir kararlaşmaya gideceğiz. Bu dönemde büyük toplantılar yerine yönetimlerimizin dar katılımlarla kurumsal çalışmalarını sürdürmeleri yerinde olacaktır. İlgili ülkenin sağlık bakanlarının ve şehrin sağlıkbirimlerinin uyarı yaptığı çerçevede daha dar katılımlı toplantılarla kurumsal ve örgütsel çalışmalar ara vermeden sürdürmelidir. Daha çok halkımızın sağlık ihtiyaçlarını giderecek ve bilgilendirecek çalışmaları Kürt ve demokrat doktor sağlıkçılarla yürütülmelidir.

‘ÇALIŞMALARIMIZI KOŞULLARA GÖRE SÜRDÜRMELİYİZ’

Kısaca halkımızın sağlığını temel çalışma yaparken kurumsal çalışmaları da koşullara göre sürdürmeliyiz. Bildigimiz gibi böylesi bir süreçte bile sömürgeci TC saldırılarına devam etmektedir. Bunun icin kurumsal ve örgütsel çalışmalar dar gruplarlada olsa sürdürülmeli,kurumsal ve örgütsel yapımızı zinde tutmalıyız.”

NELER YAPILACAK VE YAPILMALI?

KCDK-E, yapılacakları da şöyle sıraladı:
“DTM kongreleri olmak üzere KCDK-E olarak tüm planlamalarımızı 15 Nisan’a kadar erteledik.

Toplum merkezleri geniş yönetim toplantıları yerine dar yönetim toplantıları ile kurumsal ve halkın ihtiyaçlarını giderecek şekilde örgütsel kurumsal ihtiyaçları dar toplantılarla aksatmadan yaparak gidermelidirler.

Yereller tüm çalışmalarda tam yetkilidirler. Kendi özgün koşularına göre dar gruplarla çalışmalar yürütmekten sorumludurlar. Çalışmalar hakkında sürekli eşbaşkanlar  bilgilendirilmelidir.

KCDK-E ülke ve bileşen eşbaşkanları ile telekonferanslarla toplantılarını yapmalı. İhtiyaç halinde bunu sık aralıklarla yapmalı.

Halkımızın ve üyelerimizin sağlığı bizim açımızdan her şeyden daha önemli olduğu için oluşturulan KCDK-E kiriz Sağlık Komitesi’nin gönderdiği bilgiler esas alınarak, bu çerçevede hareket edilmelidir. Sağlık Komitesinden gelen bilgiler ve materyaller tüm meclis yönetimleri, üyelerimizle ve Kürdistan halkı ile paylaşılmalı, halkımız sürekli bilgilendirilmelidir.

Bu  süreçte halk  ziyaretlerinin aksatılmaması, hastalığın durumu, alınması gereken tedbirlerin alınması ve oluşan  paniği  kavratma  ve  tedbirler  konusunda uyarma  esas  alınmalı, halkın  moral  ve  mücadeleci yönü  güçlü  tutulmalıdır.  Sağlık sorunları olanlar da ihmal edilmeden telefon, telekonferans vb. yöntemlerle bilgilendirilmeli ve moral verilmelidir.

Tüm toplum merkezlerimiz bunun için o şehirdeki Kürt ve demokrat doktorlarla konuşarak küçük gruplar biçiminde halkımızı (5-10 kişilik gruplar) bilgilendirmeli. Bu doktorların isim ve telefonları KCDK-E sağlık ekibiyle paylaşmalıdırlar.

Yaşlı, yardıma muhtaç insanlarımızın alışveriş ve işlerine yardımcı olalım.

Yapabilen toplum merkezlerimiz ve kurumlarımız halkımızın ihtiyacı olan temizlik ve dezenfekte malzemelerini karşılama için bir çabanın içinde olmalıdır.

Evlerinde kalmak zorunda kalan insanlar kitap okuyarak siyasal, tarihi bilinçlenme seferberliğine girmeli. Yine evde kalanlar Kürtçe öğrenme ve yazmayı internet kursları ile geliştirmeli.

Halkımıza ve dostlarımıza önerimiz, bu süreçte halkın sağlığını tehlikeye atacak düğün, nişan gibi sosyal etkinlikleri ertelemeleridir.

KCDK-E sosyal medya ekibi, KCDK-E Sağlık Komitesinden gelen bilgileri hakla paylaşmada aktif rol oynamalıdır.”