KCDK-E 3. Kongresi yüksek bir moral ve motivasyonla gerçekleşti

388

Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi (KCDK-E) olarak 3. Kongremizi, 8-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirdik. Avustralya, Kanada, Japonya ve Avrupa ülkelerinden yüzlerce toplum merkezi, federasyon, birlik, inanç, kadın ve gençlik kurumların temsilcisi yüzlerce delegenin katıldığı kongre, ülkemiz Kürdistan ve kader tayin edici gelişmelerin yaşandığı Ortadoğu’nun sıcak siyasal sürecinde gerçekleştirildi.

KCDK-E 3. kongresinde genel siyasi sürecin, bir yıllık tüm pratik faaliyetleri ele alınmış, yoğun değerlendirmeler temelinde eleştiri ve özeleştiri yapılmıştır. Yapılan eleştiri ve özeleştiriler temelinde çıkan sonuçlar planlamaya kavuşturulmuş, büyük bir moral ve motivasyonla tüm KCDK-E bileşenleri ve yeni seçilen yönetim göreve başlamıştır. Kongre eş başkanlığa Fatoş Göksungur ve Yüksel Koç’u seçmiştir.

Geçen yıl Efrin’i sahiplenme ve Kürt halk önderi sayın Öcalan’ın Özgürlüğü için gerçekleşen binlerce eylem ve etkinlik, Türkiye ve Kürdistan’da ki seçimler için sarfedilen yoğun çaba ve emek için tüm toplum merkezlerimize, Kürdistani kurumlara, ortaklaşan tüm demokrasi güçlerine, emek sahibi olan, fedakarca bu eylem ve etkinliklere katılan halklarımızın özverisinden ötürü teşekkür edildi.

Yeni döneme tüm Kürdistanlı kurumların ulusal birlik ve demokrasi güçleri ile ortak demokrasi mücadelesini daha da yükselterek AKP-MHP faşizminin saldırılarına karşı ortak Demokrasi mücadelesi yükseltme kararlılığını yeniledi.

ÖZGÜR ÖNDERLİK, ÖZGÜR YAŞAM
Önder APO’nun özgürleştirilmesi temelinde 3. kongremizde alınan karar gereği kesintisiz eylem sürecinin planlaması, yönetimiz tarafından ayrıntılı olarak yapılmıştır. Önder APO’nun özgürlüğü temelinde gelişecek olan kesintisiz eylem sürecine tüm halkımızın ve demokrasi güçlerinin en üst düzeyde katılımının sağlanması için çalışmaların acil olarak başlatılması kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda yapılacak eylemlere en üst boyutta katılma ve katma esas alınacaktır. Kongremizin ortaya çıkardığı irade tümden pratikleşmesi esastır. Önder APO’nun özgürlüğü temelinde gelişecek eylemlerde tüm KCDK-E bileşenleri aynı düzeyde katılımı ve çalışması kararı alınmıştır.

Kongremiz Kürdistan ve Ortadoğu’da barışın, demokrasinin gelişmesinin, sayın Öcalan’ın özgürlüğünden geçtiğini tespitini bir kez daha yinelemiştir. Bu doğrultuda Kongre 1 yıllık sürece “Öcalan’a Özgürlük” kampanyasını büyütmeyi önüne görev olarak koymuştur.
Kampanya tüm dünyada her ay sayın Öcalan’ın fikirlerinin çeşitli etkinlik, yöntem ve araçlarla tanıtıldığı etkin bir tarzla gerçekleşecektir. Buna göre kampanya her ay bir konu ekseninde tüm ülkelerde bu konuyla ilgili seminer, panel, sempozyum, yürüyüş, miting, sokak etkinlikleri ve farklı yaratıcı eylemlerle hayat bulacaktır.

ULUSAL BİRLİK ve ORTAK MÜCADELE
Kongremiz ikinci olarak Kürdistan halkının fedakarca yürüttüğü mücadele, ödediği bedellerle yarattığı kazanımlarına 2. Lozan’ı Misakı Milli anlayışı ile saldıran, Rojava, Güney ve tüm Kürdistan’da katliam ve soykırım politikalarını daha da pervasızlaştırarak yeniden işgali hedefleyen Diktatör Erdoğan, AKP-MHP faşist bloğuna karşı ulusal birlik ve seferberlik ruhuyla Avrupa’da ki tüm Kürdistani kurumlarla ortak mücadeleyi esas alır. Ulusal birlik ve seferberlik ruhuyla sömürgeci Türk devletinin teşhirini ve Kürt halkına karşı yürütülen kirli savaşın durdurulması için dört parçadan Kürdistani kurumlar ve demokrasi güçleriyle ortak mücadeleyi sürdürmenin kararlılığının altını çizmiştir.
Kongremiz AKP-MHP faşizmini ancak ulusal birlik ve demokrasi güçleriyle ortak bir mücadeleyle durdurabileceğimizi, halkların eşitlikçi, özgürlükçü ortak yaşamını bu şekilde sağlayabileceğimiz vurgulanmıştır.

DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN KRİMİNALİZASYONLARA KARŞI MÜCADELE
Kongremiz başta Almanya olmak üzere çeşitli ülkelerin Türkiye ile olan siyasi ilişkileri sonucu Kürt kurumlarına, siyasetçilerine haksız ve hukuksuz uygulanan kriminalizasyona karşı tüm demokrasi güçleri ile ortak hukuki ve demokratik mücadeleyi daha da geliştirme ve yaygınlaştırma kararı alınmıştır.
Kriminalizasyonun kırılması ve Avrupa’da yaşayan göçmenlere tanınan kendi kimlikleri ile bulundukları ülkelerde yaşama hakkının Kürdistanlı göçmenlere de sağlanması için, yoğun bir kimlik çalışması yürütülmesi kararlaştırılmıştır.

AVRUPA’DA EŞİT HAKLAR İÇİN ORTAK YAŞAMI KURMANIN MÜCADELESİ
Kürdistan, Ortadoğu ve Avrupa’da çelişki-çatışmaların ve belirsizliklerin daha da derinleştiği bir süreçte yapılan kongremiz dört parça Kürdistan’daki gelişmeler ve siyasi-politik, ekonomik süreçler, Avrupa’daki yeni sığınmacılar yasası ve tüm diğer anti-demokratik uygulamalara karşı eşitlik ve özgürlük mücadelesini bulunduğumuz her yerde sürdürerek hareket etme kararlılığı ile mücadele edeceğiz.

KCDK-E 3. kongresinde ortaya çıkan başka bir kararlaşmada, toplumsal değişim dönüşüm kadın özgürlükçü iradeli özgürlükçü, eşitlikçi bir toplum inşası için kültür, eğitim, sosyal, siyasal ve diğer konulardaki halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için NAVEND’lerde Proje geliştirerek demokratik toplum çalışmalarına ağırlık vererek bunun büyük bir inançla sürdürülmesidir. Bu temelde halkımızın demokratik toplum merkezlerinde örgütlendirilmesi, eş başkanlık sisteminin oturtulması, toplumun politikleşmesi, karar süreçlerine Aktif ve Pasif Üyelerin katılımının sağlanması, her alanın kendi görevlerini yapması temelinde kapsamlı çalışmaların yürütülmesi görev olarak konmuştur.

Avrupa’daki Toplum merkezlerimiz ve kurumlarımızın temel görevi demokratik ve eşitlikçi bir toplumdur. Bu temel amaç ve tüzük temel ilkesi olmamaktadır. Bunun için toplumsal tüm geriliklere karşı mücadele ederek özgürlukcu bir toplum calismalarini dahada göclendirmeli karari yinelendi. Toplumsal bütünlüğün en önemli ekseni olan kadına şiddet ve kadın kırımına karşı mücadelede eksik ve zayıf yanları eleştirerek geriliklere karşı mücadele ilkesel duruşun önemi tekrardan vurgulandı.

Kurum ve örgütlü gücümüz Avrupa ve diğer ülkelerde halk diplomasisi temelli lobi çalışmalarını daha da güçlendirerek toplumsal çalışmalarda yerini almaya devam edecektir. Kürtlerin siyasi ve ulusal kimlikleri ile yaşadıkları her yerde kurumlarda aktif rol alarak, ortak çalışmayı geliştirmesi için yoğun bir çabanın harcanması kararı alınmıştır.

ANA DİLDE EĞİTİM
Uluslararası yasaların ve insanlık değerlerinin temel kriterlerinden biride ana dilde eğitim hakkıdır. Tüm kimlikler ve insanlar için eşit olarak ele alınması gereken bu hakkın kullanılması uluslararası yasalarca güvenceye alınmış olmasına rağmen Kürt halkı bundan mahrum bırakılmaktadır. Kürdistanı sömürgeleştiren devletler Kürt halkının dili ve kültürünün özgürce kullanılmasını yasaklamaya devam etmektedirler. Halkımız her türlü işkence ve baskıyı rağmen buna karşı mücadele verdiği bilinmektedir.

Avrupa ve diğer ülkelerde ana dilde eğitim hakkını öne çıkarmak ve bu hakkın tanındığı yerlerde bunu etkin bir şekilde kullanma kongre kararlarımızdandır. Bazı ülkelerde ve eyaletlerde Kürtçe anadil eğitimin okullarda resmi olarak verilmesi olumlu olarak değerlendirilirken, bazı yerlerde de bunun kazanılması önümüzde görev olarak durmaktadır
Bu konuda geçmiş dönemlerde yeteri kadar çaba sergilemeyen kurumlarımız, yöneticilerimiz eleştirilerek bu hakkın daha da gelişmesi için bir çalışma içine girmesi kararlaştırıldı.

TOPLUM MERKEZLERİNE ÜYELİK VE ÜYELERE DÖNÜK HİZMETLER
Demokratik Toplum Merkezlerimizin kitlesel ve toplumsal bir karakter alması için yoğun bir üyelik çalışması yürütülmesi gerekmektedir. Kadın, gençlik, yaşlı her katmandan katılımla yenilenen kurumlarımız böylelikle bir dinamizm kazanmış olacaktır.
Demokratik toplum merkezlerine üyelik çalışmaların da aksatılmadan aralıksız sürdürülmesi gereken temel çalışmalarımız olmaya devam etmektedir. Kongremizde alınan karar gereği tüm NAVEND’lerimizin üyelik çalışmalarını belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleştirmesi kararlaştırılmıştır.
Tüm üyelerin sosyal, ekonomik, kültürel, siyasi, hukuksal ve diğer konularda sorunlarının çözümü ve projeler geliştirme, ilgili kurumlar ve STÖ’lerle ortak çözümler üretme daha da güçlendirmelidir. Gençleri kendi ulusal değerleriyle buluşturmak, demokratik ve özgürlükçü bir kimlik kazandırmak için özel bir çaba harcamamız gerekmektedir. Kapitalist modernitenin aşıladığı kötü alışkanlıklarla mücadele etme, sportif ve kültürel çalışmaları daha da güçlendirme faaliyetlere hızla gerçekleştirilmelidir.

Tüm üyelerimize özelliklede Rojava, Sengal, Güney ve Kuzey Kürdistan’da baskılar ve savaş sonucu ülkeyi terk edip gelen siyasi sığınmacı insanlarımızın bürokratik sorunları ile ilgilenme ve insani yardımlar konusundaki çabaların yetersizliği vurgulanarak bunun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.
Kongre Türk sömürgeciliğine karşı “SERI HİLDE” ve “Öcalan’la Özgür Yaşam” şiarını özgürlük ve eşitlik mücadelesi temelinde yükseltme kararlaşmasıyla sonlandı.

KCDK-E Eş başkanlık Divanı

17 Temmuz 2018 / Belçika