İşgale, sömürgeci Türk devletine karşı ayağa kalkalım

1006

Kürt halkına topyekun bir savaş başlatan faşist Türk devleti Rojava’yı işgal ve ilhak planı çerçevesinde sömürgeci emellerini gerçekleştirmek için saldırılarını yoğunlaştırdı.
Sömürgeci Türk savaş uçakları Şehba’ya bağlı köylere saldırarak 4 sivili ve 10 özgürlük savaşçısını katletmiş, yerleşim alanlarını talan etmiştir. ISİD çeteleri ile kol kola gerçekleştirilen bu saldırılar kuşku yoktur ki başta Efrîn kantonu olmak üzere Rojava’yı işgal etme girişimidir. Reber APO’nun Ortadoğu halklarına sunduğu demokratik ulus modeline karşı bir saldırıdır. İşgalci Türk devleti Rojava’yı işgal ederek Kürt halkının özgürlük mücadelesini ve kazanımlarını yok etmek istemektedir.
Hiçbir hukuk ve ahlaki değer taşımayan işgalci Türk devleti tüm bunları dünyanın gözü önünde gerçekleştirmektedir. DAİŞ’e verdiği desteği her şekilde açığa çıkan işgalci Türk devletinin gözünü kan bürümüştür. Varlığını Kürt inkarı üzerinden sağlayan sömürgeci TC devletinin kanlı yüzünü görerek mücadeleyi yükseltmemiz gerekmektedir.
Türk devletinin işgalci emellerine karşı Avrupa’da bulunan tüm Kürdistanlılar ve dostları başta olmak üzere kadın ve gençlik hareketleri, sol-sosyalist, demokratik güçlere ve sivil toplum kuruluşları ile hukuk örgütleri Türkiye’nin işgal ve ilhak planlarına karşı duyarlı olmalı ve her yerde zaman kaybetmeksizin alanlara çıkmalıdır.
İşgalci Türk devletini protesto etme ve uyarma temelinde başta Türk konsoloslukları olmak üzere Avrupa kamuoyuna ve demokratik kurumlarına halkımız demokratik tepkisini göstermeli ve dayanışmayı yükseltecek temelde yerel diplomasiye ağırlık vererek değişik eylem biçimleri ile tepkisini ortaya koymalıdır.

KCDK-E