HDK-Avrupa Kongre Girişimi – Köln Koordinasyon Toplantısı Sonuç Bildirgesi

1076
Bizler, HDK Avrupa Kongre Girişimi içerisinde yer alan kurum, inisiyatif, siyasi parti temsilcileri ve bireyler olarak 10 Temmuz 2016 tarihinde Köln’de bir araya geldik. Avrupa çapında yürütmekte olduğumuz HDK kuruluş süreçlerini koordine etmek amacıyla yaptığımız toplantımıza İngiltere’den, Hollanda’dan, Fransa’dan, İsviçre’den ve Almanya’dan temsilciler katıldılar.
Yaptığımız değerlendirmeler ve ülke temsilcilerinden edindiğimiz bilgiler, hâlihazırda Avrupa’nın 10 ülkesinde 40’a yakın şehir ve bölgede HDK-A yerel meclis oluşturma çalışmalarının başladığını göstermektedir. Bu çalışmalardan ikisi Almanya’da (Berlin-Brandenburg ve Stuttgart), üçü İsviçre’de (Lozan, Zürich ve Bern) olmak üzere 5 kentte sonuçlanmış ve yerel meclisler oluşturulmuştur. Çalışmalar Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda, Belçika, Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsveç ve İsviçre’de sürmektedir.
Toplantıda yürüttüğümüz tartışmalar HDK’yi Avrupa’da kurmanın yakıcı önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Avrupa ülkelerinin Türkiye ile girdiği kirli ittifakı bozmak ve bulunduğumuz ülkelerdeki toplumsal mücadelelere dönüştürücü birer özne olarak katkı sağlamak, var olan örgütlerimizin sınırlarını aşıp, örgütsüz olan milyonlarca Türkiyeli ve Kürdistanlı göçmeni HDK-A çatısı altında biraya getirmekten geçiyor. Yürüttüğümüz HDK-A çalışmasının özünü oluşturan şeyin yeni yaşamı Avrupa’da inşa etmek olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle HDK-A’yı felsefesine uygun olarak tartışmak, salt bir örgütler birlikteliği değil, dışa açık kapsayıcı ve çoğulcu bir mücadele platformu olarak ele almak zorundayız. Yerellerde yürüttüğümüz tartışmaları sürecin bütününe bir katkı olarak görüyor ve HDK-A’yı bu katkıların ışığında somutlaştıracağımızın bilinmesini istiyoruz. Bu anlamda bir kez daha sistem tarafından ezilen, horlanan, eşit sosyal ve siyasal haklardan mahrum bırakılan, ötekileştirilmiş herkesi bu çalışmaya katılmaya ve çalışmanın birer öznesi olmaya çağırıyoruz.
HDK-Avrupa Kongre Girişimi olarak 4 Temmuz’da bir dizi Avrupalı örgüt ve aydınla birlikte “İnsan hakları, demokrasi ve barış pahasına yapılan Türkiye’yle kirli anlaşmaya hayır! Demokratik değerleri koruyun!” sloganıyla Suça Ortak Olma Kampanyası’nı başlattık. HDK-Avrupa’nın kitlelerle buluşması, örgütlenmesi ve politik işlevini yerine getirebilmesi açısından bu kampanyayı merkezi önemde, kurucu bir kampanya olarak görüyoruz.
Suça Ortak Olma Kampanyası’ndaki amacımız Türkiye ile AB arasındaki kirli anlaşmayı teşhir etmek ve oluşturacağımız kamuoyu baskısı ile Avrupa hükümetlerinin bu anlaşmayı iptal etmesini sağlamaktır. Bizler AB ile Erdoğan rejimi arasındaki “mülteci anlaşmasının”, demokratik değerlerin tümüyle çeliştiğini ve insanların iltica etme hakkını elinden aldığını düşünüyoruz. Bunun da ötesinde bu anlaşma Türkiye hükümetinin savaş yanlısı faşizan politikalarını ve otoriter-baskıcı eğilimlerini güçlendirmektedir. Bu anlaşmanın iptal edilmesi Türkiye’deki demokrasi, insan hakları ve barış mücadelelerine doğrudan bir destek anlamına gelecek, Avrupa hükümetlerinin ikiyüzlü suskunluklarını sona erdirebilecektir.
Ekim ayının sonuna kadar sürdüreceğimiz imza kampanyasında HDK-Avrupa olarak en az 200 bin imza toplamayı hedefliyoruz. Avrupa’daki tüm insan hakları savunucularını, demokratları, antifaşistleri ve kendisini solda tanımlayan bütün güçleri kampanyamıza ve sokak standlarımıza destek vermeye, www.nodirtydeal.net adresinden çağrımızı imzalayıp yaygınlaştırmaya davet ediyoruz.
HDK-Avrupa Kongre Girişimi olarak önümüzdeki haftalarda ve aylarda çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Kent meclislerini en geç Eylül sonuna, ülke meclislerini ise en geç 15 Ekim’e kadar oluşturacak, HDK Avrupa Kongresi’ni 5-6 Kasım 2016’da Brüksel’de toplama hedefiyle hareket edeceğiz.
HDK-Avrupa Kongre Girişimi olarak kuruluş çalışmalarına emek veren herkesi selamlıyoruz ve HDK-A çalışmasında bizimle birlikte olup desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyoruz. Yolumuz açık olsun.
HDK-Avrupa Kongre Girişimi
10 Temmuz 2016
Köln