Faşizm Kaybedecek, Direniş kazanacak, Merkezi Mitingine Çağrı

1055

Onurumuzu, irademizi, ve özgürlüğümüzü gaspetmek isteyen hırsız çete AKP-MHP faşist ittifakının zulmü, baskı, işkence tecridine karşı açlık grevi başlatan zindan direnişçileri tam 33 cezaevinde 340 kişi direndiler. Başta Şakran cezaevi olmak üzere zindan direnişi dalga dalga yayıldı. 64 gününde ölüme ve zulme meydan okuyan özgürlük ruhunun yaktığı bu ateşi yüzbinlere devrettiler. Bu onurlu direniş kavgası AKP-MHP faşist ittifakına karşı sonun başlangıcı oldu.

Kürdistan özgürlük mücadelesinin direnişi, halkının ve inançların umudu olması, Rojava’da Demokratik Ulus paradigmasının yaşamsallaşması, 7 Haziran seçimlerinde Türkiye halklarında karşılık bulması faşist Türk devletini korkutmuştur. Gericiliğimin, statükoculuğun, katliam ve kıyım temsili olan sömürgeci sistemin tüm çete yapıları birleşerek Kürt düşmanı bir blokla “çökertme planı” devreye koymuşlardır. AKP-MHP ve tüm diğer ergenekon’cu, ulusalcı yapılarla yaptıkları ittifakla tüm parçalardaki ve yurtdışındaki halkımızın kazanımlarına karşı tüm insanlık dışı yöntemlerle saldırmış askeri ve siyasi soykırımlarla şehitlerimizi yakıp yıkmakla mücadelemize ve halkımıza diz çöktürmek istemiştir. AKP-MHP faşist çetenin bu planlarını özyönetim direnişleri boşa çıkarmıştır.

Böylesi diktatöryal bir ortamda tüm baskı, katliam ve hilelere rağmen Kürdistan halkı referandumda İradesini ortaya koyarak özyönetimleri sahiplenerek sömürgeciliği reddetmiştir. Kürt halk Reber Apo üzerindeki izolasyona HAYIR, siyasi askeri soykırımlara HAYIR, kayyumlara HAYIR, milletvekillerinin ve eş başkanların rehin alınmasına HAYIR, Kürt halkının kimliğini ve özgürlüğünü inkar edenlere HAYIR diyerek Mehmet Tunç’ların, Asya Yüksel’lerin direnişine ve özyönetime sahip çıkarak irade beyan etmiştir. Aynı şekilde Türkiye halkları, işçi sınıfı, yoksular, Aleviler, muhalifler AKP-MHP faşist bloğuna HAYIR demiştir. Adil ve eşit olmayan koşularda yapılan referandumda halklarımız faşizme, tekçiliğe, inkara HAYIR demiştir. Kazanan HAYIR olmuştur. Faşist çeteler halklarımızın iradesini hile ve oyunlarla gaspetmiştir. 16 nisan halklarımın oylarını ve iradesini çalan hırsız AKP-MHP çete hükûmeti ve kacak saraydaki diktatör bozuntusunun ülkeyi yönetmesi gayri meşrudur. Avrupa’da yasayan Kürt halkı başta olmak üzere tüm HAYIRCILAR halkımızın zorbalıklar altında ki bu onurlu duruşunu sahiplenmeleri gerekmektedir. Bu sahiplenme namus, onur, yurtseverlik ve devrimci olmanın görevi ve sorumluluğudur.

Türkiye`de Sokağa dökülen yüzbinler irademizi satmayız, hırsıza gaspettirmeyiz, hırsız Erdoğan haykırarak sokaklardaki direnişini sürdürüyor. Artık zindan direnişi ile hırsız faşist iktidara karşı mücadele birleşmiştir. Sokaklar direniş, halkların kardeşliği ve AKP istifa diye haykırmaktadır.

Kürdistan ve Türkiye’de Halklarımızın mücadelesi yeni bir evreye girmiştir. Bizler Cizre, Sur direnişi ile Gezi ruhunu birleştirmeliyiz. Tüm HAYIR cephesinde yer alan kimlik, inanç grupları, muhalifler sistemin ötelediği Kürtler, Türkler, Lazlar, Çerkezler, Asuriler, Ermeniler, layikler, kadınlar, gençler, emekçiler, Aleviler, Ezidiler gün FAŞİZME KARŞI OMUZ OMUZA kesintisiz direnişi yükseltme günüdür. Halklarımızın iradesini gaspedilmemesi için sokaklara dökülerek haykırmalıyız.

KCDK-E olarak Almanya’nın Güneyinde ki München, Ulm, Nurnberg, Stutgart, Heilbron, Pfrozheim, Feriburg, Bodesee, Frankfurt, Gissen, Darmstad, Maiinz, Manheim ve Saarburken şehirleri, İsviçre’nin Bern, Cenevre, Zurich, Bassel şehirler ile ve Strasburg ce çevresindeki Kürt halkını, devrimcileri, demokrat-aydın ve muhalif herkesi omuz omuza faşizme karşı direniş için Strasburg’daki Merkezi Mitinge katılmaya çağırıyoruz.

YER: Avenue de l’Europe 67000( Avurpa Konseyin önü), Saat: 12.00

Haydi faşizme karşı ortak mücadeleye, ONURUNA ve İRADENE SAHİP ÇIKMAK İÇİN DİRENİŞİ YÜKSELT

KCDK-E / Avrupa’da Kürdistanlılar Toplum Merkezi /20 Nisan 2017