Diktatörlüğe ve Faşizme Karşı HAYIR DE, HAYIR’ları Çoğalt!

595

Tek adam rejimini hayata geçirmek isteyen zorba Erdoğan ve onun faşist AKP-MHP ittifakı Referandumla katliamcı, inkârcı, soykırımcı politikalarını yasallaştırmak istiyorlar.

Bu faşist katliamcı Kürt düşmanı güruhu sandıklara giderek HAYIR oyunu kullanarak politikalarını boşa çıkaralım.

Oylarımızı kullanmak için son 3 günümüzü sandığa giderek, gitmeyenleri örgütleyerek sandığa götürelim HAYIR oylarını çoğaltalım.

Ya halklarımızın geleceği zorba Erdoğan’ın eline terk edilecek ya da tabandan gelen gücümüzü HAYIR oyları ile sandığa yansıtarak Demokrasi ve özgürlüklerin önünü açacağız.. Halkların geleceğini ipotek altına alan, geleceğimizi tek bir kişiye teslim eden bir sisteme HAYIR diyeceğiz.

Tüm saldırılara, provokasyonlara, hilelere, hırsızlıklara rağmen zafer, zulme karşı özgürlük iradesinin, savaşa karşı barış çabasının, halkları birbirine düşman kılma çabalarına karşı halkların kardeşliğinin, ezilenlerin birliğinin ve ortak iradesi için bir oy bir oydur diyerek HAYIR oylarımızı sandıklara yansıtalım.

KCDK-E olarak bizler Kürdistan ve Anadolu topraklarından kopup gelen emekçiler halkların birlikte, onurlu ve özgürce yaşamaları için HAYIR’ı güçlü bir şekilde sandıklara yansıtmalıyız.

Tüm toplum merkezlerimiz, yöneticilerimiz, üyelerimiz son 3 günü seferberlik ruhuyla çalışarak sandığa gitmeyen seçmeni bırakmayacak şekilde her insanımıza ulaşarak HAYIR oyunu kullanmak için sandık başına götürmelidir.

KCDK-E olarak tüm yurtsever ve yiğit halikımıza ve dostlarımıza çağrımız herkesin sandıklara gidip oyunu kullanmasıdır. Her kullanılmayan oy AKP-MHP’nin katliamcı politikalarını onaylamak ve bundan sonrada yapılacak politikalarının da ortağı olmak anlamına gelmektedir. Bu nedenle mutlaka oyumuzu HAYIR için kullanmaya gitmeliyiz. Gitmeyenleri de kendimizle götürmeliyiz.

Özgürlüğü ve onuru için bütün fedakarlık yapan başta Kürt halkı olmak üzere tüm demokrat ve ilerici insanlarımız son 3 günü seferberlik ruhu ile çalışarak tüm yurtseverleri ve HAYIR’cıların oylarını kullanması için herkesi sandığa götürüp HAYIR oyunu kullanarak HAYIR’ı çoğaltmaya, HAYIR için çalışmalara emek ve katkı sunmalıdır.

KCDK-E / Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum kongresi

6 Nisan 2017