CDK-F dördüncü olağan kongresini gerçekleştirdi

688

“Reber Apo’ya özgürlük, Kürdistan’a Statü” şiarıyla 300 delegenin katılımı ile Paris Komünist Parti konferans salonunda yapılan kongre özgürlük mücadelesi şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

“Reber Apo’ya özgürlük, Kürdistan’a Statü” şiarıyla 300 delegenin katılımı ile Paris Komünist Parti konferans salonunda yapılan kongre özgürlük mücadelesi şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Açılış konuşmasını Eş Başkanlar Cemile Rerkliçay ve Vedat Bingöl’ün yaptığı kongrede KCDK-E divan kurulu üyesi Murat Ceylan 22 Nisan Kürt gazetecilerin gününü kutlayarak, şunları ifade etti:

“CDK-F kongresini Reber Apo’nun felsefesi çerçevesinde, şehitlerimizin amaçları ve halkımızın umutlarına cevap olacak şekilde bir sonuç çıkması umuduyla selamlıyorum.”

Ermeni soykırımı yıl dönümü nedeniyle Ermeni soykırımını nefretle kınıyoruz diyen Ceylan, şaibeli referandum sonuçlarına değinerek “Kürdistan’da tüm baskılara rağmen referandumda Kürt halkı AKP-MHP faşizmine karşı net tavrını ortaya koymuştur. Referandum seçimleri sonucunda kazanan Önder Apo, kaybeden ise Erdoğan olmuştur” dedi.

KCDK-E Eş Başkanı Şemse Güllü de CDK-F dördüncü kongresini selamlayarak şunları söyledi: “Tüm çalışma alanlarımızda öncelikli olarak ‘Kürt Halk Önderliği Reber Apo’nun özgürlüğü ve Kürdistan’a statü’ şiarıyla çalışmalarımızı daha aktif yürütmeliyiz. Özellikle Avrupa’da yaşayan Kürdistanlıların ülkede yürütülen özgürlük mücadelesini ve kahramanca direnen halkımızın sesini dünyaya duyurmak en temel görevimiz olmalıdır. Bu noktada meclislerimiz çalışmalarını yoğunlaştırmalıdır.”

ABDULLAH ÖCALAN’IN ÖZGÜRLÜĞÜ SAĞLANMALI

Kogreye katılan Alternatif Liberté ve Britanya Kürt Dostluk Derneği temsilcilerinde kısa birer konuşma yaparak şunları belirttiler: “Dayanışma amacıyla buradayız. Alternatif Liberté olarak Sosyalist, Komünist gruplar olarak Kürdistan’da devam eden savaşta Kürtlerle beraberiz. PKK’nin terör listesinden çıkarılması, Öcalan’ın özgürlüğü sağlanması taleplerimizi belirterek Paris’te katledilen Kürt kadınları Sakine, Fidan ve Leyla için devam ettirdiğiniz adalet arayışında her zaman yanınızda olacağız.”

MİLLİYETÇİ, DEVLETÇİ, DİNCİ VE CİNSİYET ZİHNİYET DEĞİŞTİRİLMELİ

Kürt siyasetçi Sercan Aydın, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın felsefesi etrafında oluşturulan meclislerin bu süreçteki rolüne dikkat çekerek nasıl bir mücadele tarzı izlenmesi gerektiği konusunda şunları ifade etti: “Kürdistan’da özgürlük sorunun çok boyutlu ve çetrefilli olduğu için meclislerimizin bunu çok iyi tarif edebilmesi için zihinlerimizi bu konuda netleştirmek gerekiyor. Meclislerimiz özgürlük sorunun cevabı olabilmeleri için muazzam bir tarihi ve felsefi birikimi gerekiyor; günceli aynı anda kavrayacak bir bilinçle onu örgütlülüğe, eyleme ve pratiğe dönüşecek politikalarla irade ve kararlılık göstermesi gerekiyor. Önder Apo bunu yapmıştır, meclislerimizde bunu yapmalıdır.

Coğrafyamızda ve Ortadoğu’da hayatın her alanında büyük bir kriz yaşanmaktadır. Ortadoğu’da bu krizi doğuran milliyetçilik, devletçilik, dincilik ve cinsiyetçilik zihniyetleri yenilmediği sürece bu kriz devam edecektir. Bu zihniyetlere karşı ideolojik mücadele verilmediği sürece hiçbir kazanım sahibi olamayız ve ortaya çıkan her kazanım geçici ve görecelidir. Bundan dolayı kongrelerimizi yaparken meclislerimizi oluştururken sürece en güçlü cevap olabilecek bir tarzda örgütlenerek toplumumuzu önderliğin perspektifi etrafında dönüştürmelidir.”

DEMOKRATİK BİR SİMÜLASYONDU REFERANDUM

HDK- Fransa Eş Sözcüsü İbrahim Seydo Aydoğan da “Kavimlerin ve toplumların uluslaşma esaslarının klasik bir anlayışı vardı. Bu anlayış din, ırk, coğrafya, dil, tarih gibi birlikler üzerinde kurulmuş olup toplumların tarihsel gerçekliğini kapsamadığı için artık devri geçmiş bir zihniyettir. Uluslararası devlet anlayışları da bu dar yaklaşım üzerine kurulmuştur. O sebeple; bize dayatılan yıkımlar, kırımlar, katliamlar, retçi ve inkarcı politikalar ve demokrasi simülasyonu olan son referandum hileleri bile aslında bu zihniyeti korumak içindir.

Bugün, Kürtler içinden geçtikleri bu sistemin acılarını çekmiş ve alternatif bir model üretmiştir. Devlet anlayışının sorgulandığı Demokratik Konfederalizm Modeli ve Demokratik Ulus Felsefesi bütün farklılıkların bir arada yaşayabileceği alternatif model olmuştur.

Farklı etnik köken, dil ve dinlerin birbirlerini inkar etmeden yaşayabileceği bir anlayışa temellerini bu model, bütün Kürt kurumlarının esas felsefesi olup, Sayın Öcalan’ın çizdiği ve geliştirdiği paradigma üzerine konuşlanmıştır. Sayın Öcalan’ın sunduğu bu felsefe dışında Kürdistan, Türkiye ve Ortadoğu’da başka bir çıkış yolu yoktur” dedi.

Ciwanên Azad, FEDA, CİK, BİR-KAR, ACTİT, ODAK, ADHK-Paris temsilcileri kongreye başarı mesajlarını ilettiler.

Kongre geçmiş dönem faaliyet raporunun okunmasının ardından değerlendirmeler yapıldı. Karar tasarılarının okunup tartışılmasının ardından yapılan oylamayla kabul edildi.

Kongre yeni dönem Eş Başkanlığına Fatma Nesanır ve Vedat Bingöl’ün seçilmesi ile son