ÇAĞRIMIZDIR! 3 MART’TA TÜM AVRUPA’DA SOKAKLARA!

429

20 Ocak 2018 tarihinde Türk devleti kendi sınırları içinde halklara dayattığı şiddet ve zulüm politikasını sınırlarının dışına taşıyarak Efrîn de barış içinde yaşayan halkların yaşam hakkını, kültürel ve tarihi mirasını yok etmeye başlamıştır. Uluslararası hukuku çiğneyen Türk devleti bugüne kadar onlarca çocuk, kadın ve sivil halkın ölümüne yol açarak, sistematik olarak  savaş suçu işlemektedir.

Başta Rusya olmak üzere emperyalist devletler Türk devletinin Efrîn işgal saldırısında bu kirli ve kanlı savaş oyununun bir parçası oldular. Halklarımızı savaş batağına çekmek için her türlü yolu deneyen faşist AKP, emekçi Türk halkını milliyetçilikle zehirlemiş olmanın rahatlığıyla hareket ediyor. DAİŞ, El Nusra ve daha birçok katliamcı çeteyi Türk ordusuna yedekleyerek Efrîn’de yürüttüğü kirli savaş, emekçi halklarımızın savaşı değildir. Bu savaş, Saray diktatörlüğünün halklarımıza karşı savaşıdır.

Başta Alman devleti olmak üzere, sömürgeci işgal savaşını görmezden gelen uluslararası kurumlar ve devletler, Türk devletinin işlediği savaş suçlarına açıktan ortak olmuşlardır.  Uluslararası kurumların ve devletlerin bu kirli ortaklığı karşısında dünya halkları Efrîn halkını ve direnişini sahiplenerek, dayanışmayı büyütüyor.

İngiltere’de en büyük işçi sendikalarının ve birçok İngiliz örgütünün işgale karşı tutum alması Fransa‘nın en büyük işçi sendikasının da aralarında bulunduğu birçok Fransız kurumun 24 Şubat’ta Paris’te Efrîn’le dayanışma eylemi, 3 Mart’ta Berlin’de onlarca Alman kurum ve şahsiyetin öncülüğünde düzenlenecek olan Türk devletinin işgal savaşına karşı büyük buluşma, Avrupalı yerli emekçilerin Efrîn halkıyla dayanışma örneklerindendir.

Efrîn’de  çocuk, kadın, sivil halkın katledilmesine izin vermemek ve yok edilen tarihi, kültürel mirasa sahip çıkmak için, 3 Mart’ta Avrupa ülkelerinde düzenlenecek olan yürüyüş, miting ve eylemlere bütün gücümüzle katılalım.

Ölüm karşısında yaşamı savunmak insanlık görevidir.

AvEG-Kon

Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu