‘Avrupa’da Hayır Platformu’ kuruldu

1453

Almanya’nın Köln kentinde bulunan Mala Kurda Derneği’nde bir araya gelen Kürdistanlı ve Türkiyeli demokratik kitle örgütleri, “Avrupa’da Hayır Platformu”nun kuruluşunu ilan etti.

7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerinde ortak hareket ederek Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) parlamentoya girmesine büyük emek veren kurumlar, Erdoğan rejimine karşı da birlikte hareket etme kararı alarak oy kullanacak tüm seçmenlere Hayır kampanyası etrafında birleşme çağrısında bulundu.

KCDK-E Eşbaşkanı Yüksel Koç’un yönettiği toplantıda kurum temsilcileri tek tek görüş alarak Hayır kampanyasının Avrupa’da yaşayan kitlelere nasıl ulaştırabileceği üzerinde durdu. Oluşan  Avrupa’da Hayır Platformu, Avrupa çapında örgütlenmeye gidecek. Platform, daha önceki seçim deneyimlerinde seçmeni sandığa taşımak konusunda yaşanan eksikleri de gidermeyi hedefliyor.

Anti-Erdoğancı olan herkes

Görüşüne başvurduğumuz KCDK-E Eşbaşkanı Yüksel Koç, Avrupa’da Hayır Platformu’nda yer almayan ama yer alacağını düşündükleri kişilerin dahil edilmesi için üç komisyon oluşturulduğu bilgisini verdi.

Avrupa’da Hayır Platformu’nun sadece Kürtlerin ya da Türkiyeli solcu ve sosyalistlerin hareketi olmadığına ve en geniş Hayır platformunu oluşturmak istediklerine dikkat çeken Koç, “Biz Erdoğan karşıtı olan geniş bir yapının olduğunu biliyoruz. HDP için 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde halkı seçim sandıklarına götürme çalışmalarının ikiye katlanmasını hedefliyoruz. Çünkü bu platform, daha farklı kesimleri kapsıyor ve bu anlamda da anti-Erdoğancı olan herkesi Hayır cephesinde ortaklaştırmak istiyoruz” dedi.

Koç, etkinlik ve çalışmaların tamamının da herhangi bir örgüt veya dernek adına değil “Avrupa’da Hayır Platformu” adına gerçekleştirileceğini belirtti.

Temel ilkeler ve planlama

Avrupa’da Hayır Platformu, yola koyulurken temel ilkelerini belirleyen bir planlama da çıkardı. Bu planlama, şu kararları içeriyor:

* Tüm şehir, kasaba ve ülkelerde en geniş seçim komisyonlarının kurulması, bu komisyonlara AKP karşıtı herkesin dahil edilmesi.

* Propaganda çalışmaları için halk toplantıları, gece ve mitinglerin düzenlenmesi.

* Almanya’nın her seçim bölgesinde Hayır Kampanyası temelinde mitinglerin organize edilmesi; her şehrin özgün etkinlikler düzenlemesi.

* Kuzey ve Güney Fransa, İsviçre, İsveç, Danimarka, İngiltere, İtalya, Norveç, Belçika, Hollanda, Avusturya’da 
gece ve mitinglerin düzenlenmesi.

* Propaganda çalışmaları için özgün afiş ve el ilanlarının basılması.

* Halkın sandıklara taşınması için gerekli araç hazırlıklarının yapılması.

* Tüm toplantılarda referandumun gündem yapılması

* Avrupa’ya göç eden akademisyen, parlementer ve gazetecilerin seçim çalışmalarına katkı sunacak şekilde örgütlenmesi.

* Seçim sürecinde inanç birliklerinin etkin çalışması.

* Seçim sürecinde HDK-A, Demokratik Güç Birliği Platformu, Barış Forumu ve diğer yapıların etkin çalışmasının sağlanması.

* Halkın seçimlere katılımının 1 Kasım seçimlerinin sonuçlarına göre ikiye katlanması.

* AKP-MHP faşizminin çalışmalarının demokratik bir tarzda engellenmesi.

* Avrupa’da yaşayan halkımızın ülkedeki çevrelerini arayarak Hayır cephesini güçlendirecek biçimde örgütlenmesi.

* Avrupali siyasetçi ve gazeteciler ile sivil toplum örgütleriyle heyetler biçiminde görüşülmesi.

* Kadınların ve gençlerin çalışmalarda aktif hale getirilmesi.

* Özgün grupların Hayır Komitesi bünyesinde örgütlenmesi ve Kürdistan ve Türkiye’ye gönderilmesi.

* Her bölgede çalışanların YSK’nin internet sitesinden seçmen listelerini alarak tüm seçmene ulaşması.

* Tüm alanlarda sosyal medya ekipleri örgütlenerek sosyal medyada yoğun bir çalışmanın yürütülmesi; video, karikatür ve afişlerin sosyal medyada yoğun kullanılması.

* Referandum süreci örgütlenmesine tüm halkımızın katılımının sağlanması.

*Yürütülen çalışmaların raporlarının oluşturulacak iletişim ağları üzerinden tüm bölgelerle paylaşılması.

* Newroz etkinliklerinde yoğun bir şekilde Hayır Kampanyası’nın gündemleştirilmesi.

* Şimdiden sandık görevlilerinin hazırlanması, mümkünse 7 Haziran sürecindeki görevlilerin yeniden görevlendirilmesi.

* Tüm bileşenlerin toplantılarını hemen yaparak seçim sürecinin somut planlamasına geçmesi.

* Referandumda Avrupa’da oy kullanma süresinin çok kısa tutulması ihtimaline karşı şimdiden hazırlıklı olunması.

Bileşenler

“Avrupa’da Hayır Platformu”nu oluşturan kurum ve kuruluşlar ise şimdilik şunlar:

Savaşa ve Diktatörlüğe Karşı Avrupa Barış Forumu, Avrupa Sürgünler Meclisi, Devrimci Laz Platformu, Kürdistan Komünist Partisi, Avrupa Kürt Kadın Hareketi (TJK-E), Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB), Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP), Nor Zartonk, Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM), Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi (KCDK-E), Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-Kon), Yaşanacak Dünya, FİDEF (Göçmen İşçi Dernekleri Federasyonu), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (YSGP), Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK), Halkların Demokratik Kongresi-Avrupa (HDK-A), Maraş Girişimi, Halkevleri.

Bu örgütlerin yanı sıra Köln’de yapılan son toplantıya katılamayan Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF), Avrupa Süryaniler Birliği ve Mezopotamya Demokratik Değişim Kongresi’de kampanya çalışmalarına destek verecek.