Avrupa’da Basın ve Düşünce Özgürlüğüne Büyük Darbe!

722
EUTEL SAT diktatör Erdoğan’ın emirlerine uymamalı

EUTELSAT, Türk-RTÜK kurumunun kararı ile Avrupa’da yayın yapan Kürt Televizyonları News Channel TV, Sterk TV ve Ronahi TV’nin Hotbird uydularından yayınını durdurmak istemektedir.

Türkiye’de son bir yıl içinde 150 televizyon, radyo ve günlük gazete kapatıldı, yüzlerce gazeteci tutuklanarak cezaevlerine atıldı. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) 2017 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre, Türkiye basın özgürlüğünün en çok ihlal edildiği ülkeler arasında ve 180 ülke içinde 155. sırada yer alıyor.

Erdoğan yönetimindeki AKP iktidarı döneminde, Türkiye içindeki baskılar ülke dışına da taşırılmıştır. Özgürlüklere tahammül etmeyen Türk hükümeti, ülke içinde ve dışında muhalif olan tüm basın kurumlarına karşı baskı mekanizmalarını devreye sokmaktadır.

Bu çerçevede Avrupa’da yayın yapan Kürt televizyonları hakkında, Türk Radyo Televizyon Üst Kurulu(RTÜK) eliyle kapatma kararları almakta ve bu kararları Avrupa’daki kurumlara iletmektedir. Televizyonların bağlı bulundukları ülkelerin lisans denetleme kurumlarının kararları olmaksızın kapatma ve engelleme faaliyetleri yürütülmektedir.

Nitekim 2016 Eylül ayında, uydu platformları sahibi EUTELSAT, Türk-RTÜK kurumunun kararı ile Med Nuçe TV ve Newroz TV’nin Hotbird uydularından yayınını engellemiş; Eutelsat Fransa’da açılan davayı kaybetmesine rağmen bu kararından geri dönmemiş; tazminat cezasına çarptırılmıştır.

Türk hükümeti aynı yöntemle Eutelsat’a yeniden yazılar göndermiş; bu kez Hotbird üzerinden yayın yapan News Channel TV, Sterk TV ve Ronahi TV’nin yayınlarının engellenmesini istemektedir.

Türkiye-Eutelsat ilişkilerine dayalı, tamamen keyfi ve hukuk dışı bu uygulamanın derhal sona erdirilmesi; Türkiye’nin basın üzerindeki baskılarının Avrupa’ya ihraç edilmesine engel olunması, başta basın-yayın kurumları olmak üzere tüm kurumların görevidir.

Kürt düşmanlığında sınır tanımayan AKP rejimi saldırılarını tüm cephelerde sürdürürken esas olarak ağırlığını yürüttüğü özel savaşa vermektedir. Tüm muhalif basını susturan AKP faşizmi, son olarak Kürt medyasına dönük kapsamlı saldırılarını yurt dışına taşımaya çalışmaktadır. Kendi ekonomik çıkarları temelinde tüm hukuk ve medya özgürlüklerini ayaklar altına alan Eutel-Sat şirketi AKP faşizmi ile işbirliği yaparak Kürt medyasını susturmaya çalışmaktadır. Hiç bir hukuki ve ahlaki dayanağı olmayan bu karara karşı özgür Kürt medyasını savunmak, basın özgürlüğünden yana olan herkesin görevidir. AKP faşizmine karşı basın özgürlüğü ihlallerine eleştirisi yapanlar Kürt medyasına yapılan bu haksız uygulamalar karşısında içinde bulundukları susma tutumu utanç vericidir. Bu temelde Kürt medyasını savunma temelinde Kürt halkının bilinçlenmesine, irade kazanmasına, doğru bilgi almasını sağlamak için ulusal ve uluslararası bir tutuma ihtiyaç vardır.

KCDK-E olarak Kürt halkı ve dostlarının yanı sıra basın özgürlüğünden yana olan herkesi Kürt medyasına dönük bu baskılara karşı tepkisini en üst düzeyde ortaya koymaya çağırıyoruz. .

KCDK-E olarak tüm basın mensuplarına, sivil toplum örgütlerine, Parlamenter ve aktivistlere, insan hakları örgütlerine ve uluslararası kurumlara acil çağrımız: derhal harekete geçmeleridir.

Basın ve düşünce özgürlüğü temel haktır ve herkes için garanti altına alınması gerekir.

Bu temelde

1. Eutel-sat’ın Fransa merkezinin önünde kitlesel protesto eyleminin yapılması

2. Eutel-sat merkezi önünde protestoların rütun bir şekilde sürdürülmesi

3. 9 Mayısta Eutelsat merkezi önünde özgür basından yana olan gazetecilerin, akademisyenlerin, aydınların ve basın çalışanlarında katılacağı kitlesel basın açıklamasının yapılması. Bu etkinliğe K. Fransa’nın kitlesel katılması.

4. Almanya, İsviçre, İngiltere, İskandinavya, Hollanda, Belçika, İtalya, Kanada, Japonya, Avustralya, Avusturya, Marsilya, Ren, Bordo sahalarında kitlesel eylemlerin ulusal ve uluslararası basın kuruluşları önünde yapılması. Bu kurumlardan basın özgürlüğü konusunda tutum almalarının sağlanması ve Eutelsat’a kararı geri alması için baskı uygulanması

5. Tüm alanlarda tüm dostlar devreye konularak etkili bir diplomasi yapılması bu temelde Eutel-Sat yönetimine baskı yapılması. Bulunduğumuz tüm ülkelerde politik partiler, kurumlar, kuruluşlar, dost çevre ve örgütlerin geniş desteğiyle Eutelsat’ın kararını protestoya dönüştürmek.

6. Tüm eylemlerde Eutel-sat’ın AKP faşist rejimine verdiği bu desteğin DAİŞ’e verilmiş bir destek olarak görülmesi gerektiğini anlatmak ve bunu teşhir etmek.

7. Eutel-Sat’ın başta Fransa olmak üzere Köln, İtalya ve İngiltere, tüm bürolarının olduğu yerde çadır eylemlerinin yapılması.

8. Eutel-sat’ın e-mail adresine (jdarlington@eutelsat.com) ve ayrıca Fax: 0033153983700 numarası üzerinden sürekli protesto e-maillerinin ve fakslarının gönderilmesi. E-mail kampanyasının en geniş Avrupa kamuoyu ile paylaşılması ve kendimizle sınırlandırılıp daraltılmaması. Bunun için etkin bir şekilde dostlarla etkin bir çalışma sürdürülmesi hedeflenmelidir.

9. Sosyal medya iletişim araçlarını bu kampanyada en güçlü şekilde kullanmamız gerekiyor. Twitter, facebook vb. sosyal medya kanallarında en geniş kitlelerin desteği sağlanmalıdır. Merkezi twitter; @protesteutelsat üzerinden yürüttü-ğümüz kampanyaya desteklenmeli ve herkes katılmaya çağırıyoruz.

10. Eutelsat’ın bu hukuksuz ve anti-demokratik uygulamalarına karşı başlattığımız imza kampanyasınını www.protest-eutelsat.com üzerinden başlatmış bulunu-yoruz. Herkesi websitesi üzerinden başlatılan imza kampanyasına kitlesel katılmaya ve katmaya davet ediyoruz. Yüzbinlerce imza gitmesi durumunda alınmış bu hukuksuz kararı geriletme şansımız yüksektir.

KCDK-E / Avrupa Kürdistanlılar Toplum Kongresi

2 Mayıs 2017 Brüksel