Avrupa Süryaniler Birliği’nden ‘eş başkanlık’ kararı

680

Avrupa Süryaniler Birliği, geçtiğimiz günlerdeki kongresinin sonuç bildirgesini açıkladı. Birlik, eş başkanlık sistemine de geçti.

Avrupa Süryaniler Birliği (ESU), 7 Mayıs’ta yaptığı 6. Kongresinin sonuç bildirgesini bugün yazılı olarak açıkladı.

Bildirgede, “Bethnahrin Ulusal Konseyi, MUB’un Avrupa’daki temel bir kurumu olarak tarihi sorumluluklar üstlenen ESU, demokratik bir çizgiyi esas alarak kadın, erkek, gençlik kesimleri arasında eşitlikçi bir düşünceyi geliştirmiştir. Tarihi görev ve sorumluluklarını daha ileri bir aşamaya taşımanın iddiasıyla her döneme cevap vermede gücünü ispatlamıştır. ESU 6. Kongresi’nde eş başkanlık sistemine geçerek yenilikçi niteliğini bir kez daha ortaya koymuştur” denildi.

KARARLAR

Kongrede alınan kararlardan bazıları şöyle:

“Süryani halkının kimliğini, tarihsel, kültürel değerlerini, birliğini, çeşitli etkinliklerle her platformda güçlü bir irade ile temsil etmek.

Avrupa Parlamentosu ve her Avrupa ülkesinin parlamentosu nezdinde diplomatik ilişkileri geliştirmek, Süryani halkının dostluk gruplarını oluşturup desteklerini almak.

Süryani halkı ile diğer halklar arasında kültürel, sosyal bağları geliştirmek için festival, miting, konferans vb. etkinlikleri düzenlemek.

Süryani halkının kesimleri arasında ulusal birlik bilincini ve tarihsel değerlere bağlılığı geliştirmek için eğitsel, basın yayın, kültürel çalışmalara ağırlık vermek.

Diaspora ile ülkedeki halkın kesimleri arasında yardımlaşma ruhunu geliştirmek amacıyla diasporadaki halkı duyarlı kılmak ve yardım kuruluşlarını geliştirmek.

IŞİD ve benzeri soykırımcı zihniyet sahibi insanlık dışı yapılara karşı siyasi, diplomatik, basın yayın, eğitim, toplumsal ve ekonomik alanlarda mücadele vermek.

Mezopotamya’da ve Ortadoğu’da Hıristiyanlara karşı radikal İslamcı güçlerin ve devletlerin Süryanilere ve Hıristiyanlara karşı yaptıkları baskıları engellemek için dünyadaki birçok gücü ve kurumu harekete geçirmek.”