Avrupa Kürt Gençlik Konferansı’nın sonuç bildirgesi

466

1. Avrupa Kürt Gençlik Konferansı’nın sonuç bildirgesi yayımlandı.

Yeniden oluşum konferansı olan 1. Avrupa Kürt Gençlik Konferansı, 14-15 Nisan arasında Fransa’nın başkenti Paris’te, Almanya, İsviçre, Fransa, Hollanda, Danimarka, İsveç ve daha birçok ülkeden gelen Kürt ve enternasyonalist 250 delegenin katılımıyla düzenlendi. Siyasal süreç, örgütsel durum, kapitalist modernite, özel savaş ve gençlik konularının değerlendirildiği konferansın şiarıysa ‘Çağın direnişi ile başkaldır, Önder Apo’nun felsefesi ile örgütlen’ şeklindeydi.

Konferansta şehitlerin yolunda gidileceğinin sözü verildi.

BİLDİRGEDEN

1. Avrupa Kürt Gençlik Konferansı’nın bildirgesinde şu maddelere yer verildi:

1) Gençlik Hareketi toplumun öncülük rolü ve misyonunu yerine getirmek için örgütleniyor.

2) Konferans yapısı Önder Apo’nun fiziki özgürlüğünü kendisi için amaç olarak görüyor ve bu temelde örgütleniyor.

3) Kürdistan’ın her yerinde hiçbir şekilde sömürgeciliği kabul etmiyor ve bu karşı mücadele ediyor.

4) Faşizmin her şekline karşı direniyor.

5) Cinsiyetçiliğe karşı mücadele veriyor.

6) Gençlik ve toplum üzerinde uygulanmak istenen her türlü özel savaş argüman ve yapılanmalara karşı direniyor, mücadele ediyor.

7) Kürt kazanımlarına karşı olan tüm saldırı ve politikalara karşı direniyor.

8) Kapitalist moderniteye karşı Önder Apo’nun bize sunduğu Demokratik Modernite’yi esas alıyor.

9) Demokratik, ekolojik ve kadın özgürlükçü paradigmanın zihniyeti ile örgütleniyor.

10) Her türlü ihanete karşı mücadele veriyor.

11) Erkek egemen zihniyete karşı kadın özgürlüğünü esas alan kadın kurtuluş ideolojisi çerçevesinde mücadele veriyor.

12) Kimlik, kültür ve dil erimelerine karşı direniyor ve mücadele veriyor.

13) Gençlik hareketlerinin özgünlüğünü esas almayan zihniyete karşı mücadele veriyor.

14) Gençlik Hareketi enternasyonal değerler çerçevesinde kendini örgütlüyor.”