25-29 mart tarihleri arasında kitlesel oturma ve açlık grevi eylemiyle direnişi büyütüyoruz!

460

AKP-Erdoğan diktatörlüğünün yürüttüğü izolasyon ve tecrite karşı Leyla Güven öncülüğünde başlatılan açlık grevi 137 gününü bularak dünya çapında yürütülen bir direnişe döndü. Hapishaneler, Strasburg, İngiltere, Hollanda, Almanya, İsviçre ve Kanada’da kritik sürece ulaştı.

Kararlı bir şekilde süren açlık grevi direnişleri dünya çapında etki yapmış durumdadır. Dünyanın bir çok ülkesinde politik partiler, siyasetçiler, aydınlar, hümanist grup ve kişilikler, halklar etkin bir şekilde açlık grevi direnişleri ve direnişçilerin amaçlarıyla omuz omuza olduklarını deklare ettiler. Avrupa hükümetleri dahi yükselen bu dayanışma karşısında sıkışmış olmalarına karşın, iki yüzlü tavırlarında ısrar ederek çözüm yolunun önünü açmamaktadırlar.

Avrupa devletlerinin üç maymunu oynayan bu tutumu açlık grevi direnişlerinin amacına ulaşması önünde bir engel teşkil etmektedir. Avrupa Konseyi’nin bir organı olan CPT’nin sessizliği ve harekete geçmemesi bundan dolayıdır. Bu tutum Türk devletinin diktatör Erdoğan ve onun tekçi ittifakına cesaret vermektedir. Avrupa Konseyi ve CPT bu tutumla suça ortaklık etmektedir. Bu kurumların tutumu Sayın Öcalan üzerindeki izolasyonu ve tecrittin ağırlaştırılmasına katkı sunmaktadır.

Açlık grevi eylemcilerinin son derece haklı, hukuki ve insani taleplerinin karşılanması karşısında ki bu tutum bir bütün olarak Kürt halkının imhasına katkı sunmaktadır. Açlık grevi direnişlerinde sembolleşmiş bu direnişin amacı bir halkın tecridini, izolasyonunu ve faşist zulmü parçalamaktır.

Açlık grevi direnişleri dünya çapında gündem olarak birinci aşamayı geride bırakmıştır. Artık çözümün ve pratik olarak karar verecek olan kurumların daha fazla ölümler olmadan acilen harekete geçmesi aşamasına girmiş bulunmaktayız. Eylem dünya halkları tarafından destek ve dayanışma alarak haklı olduğu kabul görmüştür.

Bir an evvel yetkili kurumların harekete geçmesi gerekiyor

Uğur Şakar, Zülküf Gezen, Ayten Beçet ve Zehra Sağlam’ın gerçekleştirdiği fedai eylemleri gösteriyor ki direnişçiler yaşamlarını feda edecek kadar kararlıdır.

Açlık grevi direnişi siyasi tutsakların tek mücadele yöntemi olarak sürdürülmektedir. Dünyanın bir çok merkezinde suren açlık grevi direnişçileri CPT ve AK’nın derhal harekete geçmesini talep ediyor. Bu taleplerin gerçekleştirilmesi ve gerekli kurumların derhal harekete geçmesi için 25-29 mart tarihleri arasında, Avrupa Parlamentosu önünde (Rue Lucien Febvre, 67000 Strasbourg) yüzlerce kişinin katılacağı oturma ve açlık grevi eylemi gerçekleştirilecektir.

Avrupa Konseyi’nin harekete geçmesi için açlık grevi direnişini büyütmeye ve halkımızı 25-29 mart tarihleri arasında gerçekleşecek oturma ve açlık grevi eylemine tüm gücüyle katılmaya çağırıyoruz.

KCDK-E Eş Başkanlık Divanı

Brüksel, 24 mart 2019