1 Mayıs’ta Mücadeleyi Büyütelim!

566

İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü 1 Mayıs’ı coşkuyla selamlıyoruz. Şikago proletaryasının kapitalizmin ağır sömürü ve baskılarına karşı 1 Mayıs 1886’da 8 saatlik işgünü talebiyle yaktığı mücadele ateşi, 8 saatlik işgününün kabul edilmesinde, çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesinde önemli bir adım olmuştur. Bundandır ki, 1 Mayıs’ın ortaya çıkmasını sağlayan ve Amerikan burjuvazisi tarafından idam edilen işçi önderleri Albert Persons, Adolpf Fischer, George Engel ve August Spies’i ve dünyadaki tüm 1 Mayıs şehitlerini saygıyla anıyoruz.

1 Mayıs, baskı ve sömürüye karşı bir mücadele günüdür. İşçi sınıfının sokağa çıkarak kapitalizme, emperyalizme, faşizme karşı taleplerini haykırdığı, birliğini ve gücünü gösterdiği bir gündür. Bundandır ki, burjuvazi kimi ülkelerde 1 Mayıs’ı mücadeleci özünden koparmaya çalışmakta, Türkiye ve Kürdistan’da olduğu gibi kimi ülkelerde ise, 1 Mayıs’ı kutlamak için sokağa çıkan işçi ve emekçilere vahşice saldırmakta, işçi ve emekçilerin, kadınların, gençlerin kendi taleplerini dile getirmelerinin önüne geçmeye çalışmaktadır.

İşçiler, emekçiler!

Emperyalist-kapitalist sistemin baskı ve sömürüsüne, dünya halklarını köleleştirme saldırılarına karşı hayır demek için 1 Mayıs’ta sokağa çıkalım.

Sermayenin işçi ve emekçilerin mücadele ile kazandığı demokratik hak ve özgürlüklere saldırısına, işsizliğe, yoksulluğa, taşeron çalıştırmaya karşı, insanca yaşam koşulları için alanlara çıkalım.

Irkçılığa, yabancı düşmanlığına, Avrupa’da gelişen faşist harekete, göçmenlere yönelik saldırılara, sınır dışı etmelere, devrimci ve ilericilerin siyasi faaliyetlerinden dolayı tutuklanmalarına, siyasi yasaklara hayır demek için, göçmenlerin eşit sosyal ve siyasal hakları için 1 Mayıs’ta gücümüzü birleştirelim.

Avrupa devletlerinin Türk devletiyle sürdürdüğü askeri, siyasi ve ekonomik destekle, Türkiye, Kürdistan ve Ortadoğu’da özgürlük isteyen halklarımıza yönelik faşist saldırılar ve katliamları teşhir etmek için 1 Mayıs’a akalım.

Faşist Erdoğan/AKP iktidarının Rojava ve Şengal’e yönelik saldırılarına, Kuzey Kürdistan ve Türkiye’de Kürt halkımıza, devrimcilere, sosyalistlere yönelik saldırılarına dur demek ve faşizmden hesap sormak için alanlara çıkalım.

AKP-Erdoğan iktidarının OHAL ve KHK saldırıları altında tek adam rejimini dayattığı hileli referandum sonuçlarını kabul etmediğimizi göstermek, HAYIR’ımıza sahip çıkmak için 1 Mayıs’ta alanlarda olalım.

Halklarımızın, işçi ve emekçilerin, kadınların ve gençlerin demokrasi ve özgürlük taleplerini haykırmak için, enternasyonal mücadele günümüz 1 Mayıs’a buluşalım.

Yaşasın İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs!

Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!

HDK-Avrupa

27.04.2017