1 Mayıs’ta Faşizme Karşı “Emek ve Özgürlük Mücadelemizi” Yükseltelim!

689

İşçi sınıfının, emekçilerin Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs. Dünya emekçileri, 127 yıldır 1 mayısı coşku ve direnişle karşılıyor.

Yoksulluğun, savaşların, açlığın yaşandığı günümüz dünyasında ülkeler ve sınıflar arası ekonomik farklılıkların bulunduğu süreçte 1 Mayıs daha anlamlı ve önemli olmaktadır. Uluslararası sermaye çıkarları için daha çok sömürü ve savaşla egemenliklerini herkese dayatmaktadır. Bunun için tüm emekçi ve yoksulların özgürlük ve eşitlik mücadelelerini ortaklaştırmak zorunlu olmaktadır.

İşgalci Türk ordusu tarafından kentlerimizin yakılıp yıkılmasının, bombaların, katliamların ve faşist AKP rejiminin tek adam diktatörlüğünün zorbalıkla eğemem kılındığı bir süreçte 1 mayısa gireceğiz. Halkın milletvekillerinin esir alındığı, milyonların iradesi belediyelerin gaspedildiği ve seçilmişlerin tutuklandığı faşist tek adam rejiminin egemen olduğu bir süreçte 1 mayısa merhaba diyeceğiz.

Tek adam rejimin egemen kılınması için yapılan referandumda halkın oylarının hırsızlıkla gaspedildiği, meşru olmayan faşist Erdoğan diktatörlüğü koşullarında 1 mayıs mücadele ve dayanışma gününe gireceğiz. Milyonların bir yumruk olduğu ve “HAYIR” yumruğu etrafında bir birleştiği bir 1 mayısa mücadele ve direnişle gireceğiz.

İnsanlığın ve dünya halklarının umudu ve kurtuluşu için kendine örnek aldığı sayın Öcalan’ın felsefesinin gerçekleştiği Demokratik Ulus modeli Rojava’nın zaferlerinin taçlandığı koşullarda 1 mayısa giriyoruz.

AKP-MHP faşist rejimin üzerinde ittifak olduğu Kürde karşı soykırım saldırılarının azgınca sürdürüldüğü bir dönemdeyiz. Kürde düşman bu savaşın KDP işbirlikçileri ile Şengal’de ve Rojava’da üst bir düzeyde bir savaşın sürdürüldüğü asimilasyoncu, ırkçı bir saldırıyla karşı karşı olduğumuz bu günlerde 1 mayısa yürüyoruz.

Halkların, emekçilerin, ezilenlerin, dillerin, dinlerin, renklerin ve çeşitliliklerin birleşmek için bir ağızdan haykırdığı “HAYIR”ın bir yumruk gibi Erdoğan diktatörlüğün kafasına indiği bir süreçte 1 mayısı karşılayacağız.

1 mayıs birlik, mücadele ve dayanışma gününde HAYIR’larımız sel gibi akarak ırkçı, faşist AKP-MHP çetelerine, onun işbirlikçileri KDP ve ISID’e karşı haykırılacaktır.

Avrupa’da yaşayan halkımız, emekçiler, demokrat, aydın tüm muhalif güçler bu 1 mayısta birbirine kenetlenerek mücadele alanlarında buluşarak demokratik tepkilerini sokaklarda haykıracaklardır.

KCDK-E olarak halkımızı 1 mayısta halklarla yan yana kol kola tüm etkinliklere aktif katılmaya ve 1 mayısın anlamına uygun şekilde duruş sergilemeye çağırıyoruz. Bu 1 mayısta ortak mücadele ile gücümüzü daha da büyütmeye ve mücadeleye kararlılıkla devam ederek, “FAŞİZM KAYBEDECEK, DİRENİŞ KAZANACAK” sloganını gür haykırmalıyız!