1 Mayıs’ta alanlara birlik ve direniş ruhuyla tecrite karşı ortak mücadeleyi yükseltelim!

490

İşçi sınıfının, emekçilerin ve üretenlerin uluslararası mücadele günü 1 mayısa büyük direnişle giriyoruz. Emek ve özgürlük mücadelesinin her zamandan daha çok ortak mücadeleye ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçmekteyiz.

Ortadoğu’da 3. Dünya savaşının fitilini tutuşturan silah tekelleri ve egemenler bölge gericilikleriyle birlikte dünya halklarının başına bela olmuşlardır. Kapitalizm kar ve egemenlik hedefiyle tüm insanlık değerlerini yok saymakta, çatışma ve savaşlarla insanlığa ve emekçilere yaşanmaz bir gelecek bırakma emelindedir. Uluslararası tekeller karlarını en üst boyuta çıkarırken, işçi hakları, sosyal haklar, eşitlik, demokrasi ve doğanın tahrip edildiği en kötü olduğu bir süreçte 1 Mayıs emek bayramını kutluyoruz.

İnsanlığın sorunları ortaklaşmış, emek hareketi, özgürlük ve eşitlik isteyenler her zamandan çok ortak mücadeleyi ve ortaklaşmayı geliştirerek uluslararası tekeller karşısında global demokrasi mücadelesiyle eşitsizliğe, sömürüye, savaşlara ve baskılara karşı mücadele birliğini büyütme zamanıdır.

Bugün dünyada tüm insanlık ve emek hareketi için büyük bir umut ve örnek olan Rojava devriminin sömürgeci Türk devletinin saldırısı ve işgal emellerine şahit olmaktadır. Uluslararası sermaye güçlerinin bu işgal ve saldırılar karşısında sessizliği, katliamcı Erdoğan diktatörüne cesaret vermektedir. İnsanlığın başına bela olan AKP-MHP faşizmi ve Erdoğan diktatörlüğü Türkiye Ortadoğu’daki demokrasi, eşitlik, emek hareketinin önünde büyük bir engel olarak durmaktadır.

Leyla Güven öncülüğünde başlayan, cezaevleri ve dünyanın her yerine yayılarak büyüyen açlık grevi direnişi dalgası, tecriti kırmaya, faşizmi yıkmaya ve Kürdistan’ı özgürleştirmeye kilitlenmiştir. Şimdiden yarattığı etkiyle faşist AKP-MHP tekçi ittifakını zora sokmuş ve çözülmeye doğru sürüklemiştir. Belediye seçimlerinde ağır bir yenilgi alan diktatör Erdoğan ırkçılığı ve faşizmi köpürtederek çözüm aramaya çalışsa da nafiledir.

Bu 1 Mayıs’ta direniş ve birlik ruhunu kapitalist modernitenin sömürü, katliam sistemine karşı, tüm halkların, kadınların ve ötekileştirilen demokratik birliğine vesile etmeliyiz. AKP-MHP faşist blokuna karşı ortak mücadele yürüterek, alanlara akarak kapitalist moderniteye karşı tek yumruk olmalıyız. Bulunduğumuz her yerde ve her zaman birleşerek tecrite, faşizme karşı özgürlük direnişini yükseltmeliyiz.

KCDK-E olarak 1 Mayısları emeğin özgürleştirildiği ve özgür yaşamın başlangıcı olduğu bir dünya yaratmak için yurtsever halkımızı, devrimci, demokrat, aydın tüm muhalif kesimleri birlik olmaya, direnişi ve demokratik mücadelemizi yükseltmeye çağırıyoruz.

Bijî 1 Gulan! Yaşasın 1 Mayıs!

KCDK-E Eş başkanlık Divanı / 26 Nisan 2019