1 Mayıs’ta alanlara birlik ve direniş ruhuyla ortak mücadeleyi yükseltelim!

491

Yaşadığımız bu 1 Mayıs’ta emek ve özgürlük mücadelesi her zamdan daha çok ortak mücadeleye ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde geçmekteyiz. Kürdistan merkezli Ortadoğu’daki 3. Dünya savaşının tek kazananı silah tekeleri ve egemenler olmaktadır. Kapitalizm kar ve egemenlik hesapları dışındaki tüm insanlık değerlerini yok saymakta ve çatışma ve savaşlarla insanlığın ve emek hareketin yarattığı değerleri görmemezlikten gelmektedir. Dünyada tekeler karlarını en üst boyuta çıkarırken, işçi hakları, sosyal haklar, eşitlik, demokrasi ve dünyadaki ekolojik haklar en kötü olduğu bir süreçte 1 Mayıs emek bayramını kutluyoruz.

Bu nedenle dünya emek hareketi, özgürlük ve eşitlik isteyenler her zamandan çok ortak mücadeleyi ve ortaklaşmayı geliştirerek egemenler karşısında global tekellere karşı global demokrasi mücadelesiyle eşitsizliğe, katliamlara ve baskılara karşı başarılı olabiliriz.

Bugün dünyada tüm insanlık ve emek hareketi için büyük bir umut ve örnek olan Rojava devrimi sömürgeci Türk devletin saldırısına ve işgaline uğramakta dünya güçlerde sessizlikleri ile bu işgal ve saldırılara onay vermektedir. Türkiye’nin Efrin’i işgal etmesi ve katliamları karsısından egemenler sessizlikleri ile onaylarken, dünya ezilenleri, halkları ve vicdan sahibi insanlarda Efrin direni ile dayanışma ve sahiplenme geliştiriyorlar.

Kürt halk önderi Reber Apo’nun eşitlikçi, özgürlükçü demokratik ulus paradigmasını sadece Kürdistan ve Ortadoğu hakları için dünya için umut olan bu sistemi egemenler sömürgeci Türk devleti eliyle diz çöktürüp kendine muhtaç hale getirmek istemektedir. İnsanlığın başına bela olan AKP-MHP faşizmi ve Erdoğan diktatörlüğün 24 Haziran seçimlerinde durdurmak için demokrasi ve özgürlük savunucuları HDP’yi tercihlerinin yanı sıra Efrin`de direnişi ve güney işgaline karşı çıkış, Ortadoğu’daki demokrasi, eşitlik, sosyal halkların başarısı ve insanlığın kazancı olacaktır.

Bu 1 Mayıs’ta direniş ve birlik ruhunu kapitalist modernitenin sömürü, katliam sistemine karşı, tüm halkların, kadınların ve ötekileştirilen demokratik birliğine vesile etmeliyiz. AKP-MHP faşist blokuna karşı ortak mücadele yürüterek, alanlara akarak kapitalist moderniteye karşı tek yumruk olmalıyız. Bulunduğumuz her yerde ve her zaman direnişi yükseltmeliyiz.

KCDK-E olarak 1 Mayısları emeğin özgürleştirildiği ve özgür yaşamın başlangıcı olduğu bir dünya yaratmak için yurtsever halkımızı, devrimci, demokrat, aydın tüm muhalif kesimleri birlik olmaya, direnişi ve demokratik mücadelemizi yükseltmeye çağırıyoruz.

Bijî 1 Gulan! Yaşasın 1 Mayıs!

KCDK-E Eş başkanlık Divanı

30 Nisan 2018