1 Eylül Dünya Barış Günü’nü Özgür Önderlik ve Özgür Kürdistan şiarıyla kutluyoruz

986

Savaşların önlenmesi ve barışın tesis edilmesini hedefleyen 1 eylül dünya barış günü tüm dünyada bir çok etkinlikle kutlanacak. 

1. ve 2. Dünya savaşında 54 milyondan insan hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan sakat, yaralı, aç ve sefil yaşamak zorunda kalmıştır.

Almanya’nın Polonya’yı 1 Eylül 1939 yılında işgal ettiği gün 2. Dünya savaşının başladığı gün Dünya Barış Günü olarak ilan edildi. Birleşmiş Milletler çatışmaların önlenmesi barışın tesisi için bilinçlenmeyi geliştirmek amacıyla 1 Eylül Dünya Barış Günü olarak kutlanıyor.

Ne yazık ki uluslararası egemen güçler savaşa ve kana doymamıştırlar. 1 Eylül dünya barış günü ilan edilmesine rağmen insanlık üzerinde bir karabulut olarak dolaşmaya devam etmiştir. Afrika’nın yoksul ülkelerinde, Asya ve Ortadoğu’da can ve kan almaya devam etmektedir.
3. Dünya savaşının yaşandığı Ortadoğu coğrafyası kan ve gözyaşına boğulmuştur. Emperyalistler ve bölge gericilikleri barış karşısında savaşları tırmandırarak binlerce insanın katliamına sebep olmaktadırlar. Tüm Ortadoğu coğrafyasında yaşanan azgın savaş barbarca sürmektedir. Bu savaş binlerce insanın ölümüne mal olmuş, yüzbinler yerinden, yurdundan göç etmek zorunda bırakılmış, on binlerce insan sakat kalmıştır.

İşte böylesi bir 3. Dünya savaşı ve karanlık barbarlık içinde Önder APO’nun demokratik ulus modeli bir barış ve kurtuluş umudu olarak güneş gibi insanlığa doğmuş ve adete umut vermiştir. Savaştan, yıkımdan ve katliamdan başka hiçbir alternatifleri olmayan Kapitalist modernitenin  karşısına tek alternatif olarak Reber Apo’nun Demokratik Modernite Paradigması olmuştur.  Bencil, tekçi, inkârcı, tahakkümcü ve sömürücü sistem yerine  özgürlükçülüğü, eşitlikçiliği, farklılıkların  demokratik özgür, eşit birlikte yaşamını esas alan demokrat ulus modeli alternatifini insanlığın sorunlarına çözüm olarak  Rojava’da yaşama geçirilmiştir.

Öcalan özgür yaşamdır

Öcalan insanlığa yeni özgür yaşam fikriyle kalıcı bir barış sunmaktadır. İnsanlığın kaosa sürüklendiği Ortadoğu ve tüm dünyada kalıcı barışa demokratik ulus alternatifi ile çözüm sunmaktadır. Sadece özgürlük için mücadele eden Kürt halkı için değil, tüm insanlık için Önder Öcalan paradigması bir fırsat ve umuttur.

Onun fikirlerinin tüm dünyada Özgür Yaşam’ın hayat bulması için her zamankinden çok düşüncelerinin anlatılması gerekmektedir.
Karanlık bir savaşın sürdüğü Ortadoğu’da bir alternatif olan demokratik ulus modeli bölge gericiliklerine karşı büyümekte ve halklar tarafından sahiplenilmektedir. Öcalan’ın fikirleri ve özgürlüğü savaşa ve barbarlığa karşı gerçek bir barış ve özgür yaşam sunmaktadır.

1 Eylül Dünya Barış Günü vesilesiyle Öcalan’la Barış, Öcalan’la Özgürlük ve Kurtuluş şiarıyla sokağa çıkmalıyız. Öcalan’ın evrensel ve kadın özgürlükçü fikirleriyle sokakları renklendirmeliyiz. Öcalan’ın Özgür Yaşam fikirlerinin on binlerce kadını barbarlığa karşı nasıl kurtuluşa götürüp özgürleştirdiğini haykırmalıyız.

KCDK-E olarak Tüm navendlerimize ve  halkımıza çağrımız 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde dünyada bulunduğumuz her yerde tüm barış savunucuları ile sokaklarda, her yerde Önder Apo’nun barış, özgürlük ve demokrasi fikirlerini haykırmalıyız. Tüm halkımıza çağrımız bulundukları yerlerde barış yürüyüşlerine ve etkinliklerine kendi talepleri ile katılarak Reber Apo’ya Özgürlük Kürdistan’a Statü, Dünyaya Barış şiarıyla en üst boyuta katılmalarıdır.

KCDK-E / Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi

29 Ağustos / Belçika